fbpx

Sonra da, “Size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin İnsanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz” dedi.  —Yuhanna 1:51

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
38–41: İsa, Yahya’nın kendisi hakkındaki tanıklığını dinleyip ardından giden iki kişinin istediğini anlar ve onları davet ederek onlarla kalır. O şimdi de bize kendisini açıklamak için, “Gelin, görün” diyerek bizi davet etmektedir. Bana seslenen Rab’be cevap veriyor, O’nunla vakit geçirmek için zaman ayırıyor muyum?

42: İsa, Petrus’a bakar bakmaz onun kim olduğunu bilir ve ona “Kefas” diye yeni bir ad verir. İsa’nın bu hareketi, Petrus’un kişiliğini de değiştireceği anlamına gelir. Tanrı’nın benimle ilgili planının ne olduğunu anlayıp O’nun isteği uyarınca yaşamaya gayret ediyor muyum?

43: Filipus’u öğrencisi olmaya çağıran İsa, beni de öğrencisi olarak yaşamam için çağırıyor mu? Mesih’in öğrencisi olarak yaşamak için bugün neler yapacağım?

47–51: İsa, şu anda da beni görüyor ve yüreğimi biliyor. Bu gerçeği hatırlayarak, O’nu hoşnut edecek şekilde yaşıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
36, 37: Vaftizci Yahya İsa’ya içtenlikle tanıklık eder ve kendi öğrencilerini İsa’nın ardından gitmeleri için yönlendirir. Kendi yüceliğinden çok İsa’yı düşünmektedir. Hayatımda yalnız İsa’nın yücelmesini istiyor muyum?

41, 42, 45: Mesih ile tanışanların ortak noktalarından biri, O’na tanıklık etmeleridir. Bugünlerde ben kimlere Rab’le ilgili tanıklık ediyorum?

43–46: Filipus, Nasıra’yla ilgili önyargısından dolayı Mesih’i reddedebilecek durumdadır; fakat O’nunla tanışınca önyargıyı bir kenara atar ve Mesih’i kabul eder. Benim, İsa’yı yakından tanımamı engelleyen önyargılarım var mı? İmanım Tanrı’nın Sözü’ne dayalı mı?

49–51: İman yolunda devamlı yürüdüğüm taktirde, Mesih’in başka harika işlerini de görürüm. İman ettiğim ilk zamanla bugünü kıyasladığımda, göksel egemenliğin güzelliğini şimdi daha iyi kavrıyor muyum?

 

Yuhanna 1:35–51
35 Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. 36 Oradan geçen İsa’ya bakarak, “İşte Tanrı Kuzusu!” dedi.

37 Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa’nın ardından gitti. 38 İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, “Ne arıyorsunuz?” diye sordu.

Onlar da, “Rabbî, nerede oturuyorsun?” dediler. Rabbî, öğretmenim anlamına gelir.

39 İsa, “Gelin, görün” dedi.

Gidip O’nun nerede oturduğunu gördüler ve o gün O’nunla kaldılar. Saat dört sularıydı. 40 Yahya’yı işitip İsa’nın ardından giden iki kişiden biri Simun Petrus’un kardeşi Andreas’tı. 41 Andreas önce kendi kardeşi Simun’u bularak ona, “Biz Mesih’i bulduk” dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir.

42 Andreas kardeşini İsa’ya götürdü. İsa ona baktı, “Sen Yuhanna’nın oğlu Simun’sun. Kefas diye çağrılacaksın” dedi. Kefas, kayaanlamına gelir.

43 Ertesi gün İsa, Celile’ye gitmeye karar verdi. Filipus’u bulup ona, “Ardımdan gel” dedi.

44 Filipus da Andreas ile Petrus’un kenti olan Beytsayda’dandı. 45 Filipus, Natanel’i bularak ona, “Musa’nın Kutsal Yasa’da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa’yı bulduk” dedi.

46 Natanel Filipus’a, “Nasıra’dan iyi bir şey çıkabilir mi?” diye sordu.

Filipus, “Gel de gör” dedi.

47 İsa, Natanel’in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, “İşte, içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli!” dedi.

48 Natanel, “Beni nereden tanıyorsun?” diye sordu.

İsa, “Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm” yanıtını verdi.

49 Natanel, “Rabbî, sen Tanrı’nın Oğlu’sun, sen İsrail’in Kralı’sın!” dedi.

50 İsa ona dedi ki, “Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin.” 51 Sonra da, “Size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin İnsanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz” dedi.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?