fbpx

Resim: Tomasz Woźniak

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Filipililer 1

Bu nedenle ben gerek Tanrı, gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. —Elçilerin İşleri 24:16

Günümüzde jimnastik ve vücut geliştirmeye büyük bir ilgi var ve insan­lar bu konuda gayretliler. Bazıları bu amaç için epey para, zaman ve çaba sarf ediyor.

Bu arada Rab’bin de egzersizlerimizle ilgilendiğini söylemeliyim! Rab vücudumuza nasıl baktığımızla ilgilenir. Ancak ruhumuzun eğitimi ve ge­lişimiyle ilgili egzersizlere öncelik vermektedir. Tanrı’nın egzersiz progra­mının hedefi, kaslarla dolu, iyi gelişmiş bir vücut değil, Tanrı’nın sevgisiyle parlayan temizlenmiş bir yürektir.

Tanrı, Kendi egzersiz planının kurallarını Kutsal Kitap’ta vermiştir. İlk ve en önemli şart, “Yeniden doğmalısınız”dır (Yuhanna 3:7). Bizler Mesih’te bu ilk adımı izleyen bebekler iken, kendimizi tümden kutsal olan imanı­mızın temeli üzerinde geliştirmemiz gerekmektedir (Yahuda ayet 20). Bu egzersizin benliği hoşnut edeceği vaat edilmez. Tanrı, terbiye, acı ve sıkıntı­ların, rahat ve refahtan daha iyi bir büyüme sağladığını bilir. Tanrı çocukları bunu akıllarında tutarsa, sıkıntılar ve zorlukları gerçekten de, hiçbir zaman ölmeyecek ruhumuzun paklanıp büyümesi için Tanrı tarafından izin verilen fırsatlar olarak daha kolay kabul edebilir.

Aşağıda Tanrı Sözü’nde verilmiş olan birçok ayetten çıkartılan kısa bir egzersiz listesi yer almaktadır: yürümek—Koloseliler 2:16, peşinden git­mek—Mezmur 34:14, izlemek—2.Timoteos 2:22, gözlemlemek—1.Korint­liler 16:13, atmak—Romalılar 13:12, temizlemek—Mezmur 119:9.

Ruhsal gelişimin kendimizi inkâr ederek ve gayret göstererek oluştura­bileceğimiz bir şey olmadığını hatırlamalıyız. Ruhsal egzersizler aracılığıyla, işlenebilir birer kil oluşturduğumuz halde, bizi biçimlendirip gelişmemizi sağlayan Göksel Babamız’dır.


Tanrı, sahip olduklarının en iyilerini Kendisine verenlere, en iyi şeyleri verir.