fbpx

Resim: Lidya Nada

Çünkü bugün Rabbimiz için kutsal bir gündür. Üzülmeyin. RAB’bin verdiği sevinç sizi güçlü kılar.  —Nehemya 8:10

İnanlı, gerçekten sevinçli bir hayat yaşamak gibi harika bir ayrıcalığa sahiptir. Bu sevinç, sadece hoş bir duygu değildir. Tanrı’nın Kutsal Ruh’la dolu bir Hristiyan’a verdiği bir özelliktir. Sıkıntıların karşısında dünyanın anlamadığı bir kuvvet sağlar. Tanrı yolundaki bireyin yüreğine bir sevinç, hayatın baskı ve düş kırıklıklarıyla susturulmayan bir ezgi koyar.

Burada kuvvet olarak tercüme edilen İbranice sözcük aynı zamanda, “bir sığınak” ya da “bir kale” anlamına gelir. Tanrı, halkına başka türlü olsa kendilerini zayıflatıp yok edecek olan hayatın zorluklarından bu sığınağı bulmalarını buyurmuştur.

Nehemya 8’de, Rab’bin sevincini yaşamaya hazır olan bir halk görüyoruz. Bu halk, “Yasa Kitabı’nı dikkatle dinliyordu” (ayet 3). Tanrı Sözü’ne saygılıydılar (ayet 5). Tanrı’nın huzurunda kendilerini mahvolmuş hissediyor ve kendi günahlı konumlarından ötürü üzüntü duyuyorlardı (ayet 9). Tanrı’nın isteğine uygun bir konumdaydılar ve kendileri ve Tanrı hakkındaki görüşleri olması gerektiği gibiydi. Şartlara uydukları için, zor durumlara karşın Rab’bin sevincini yaşayabilmişlerdi. Tanrı’nın işiyle birlikte ilerleyebilmişlerdi.

Bugün bizim durumumuz nasıl? Tanrı’nın sahip olmamızı tasarlamış olduğu sevinci yaşıyor muyuz? Yaşamıyorsak, hayatın fırtınalarından bu sığınağı bulabilmek için Tanrı’nın hayatımızda var olan engelleri kaldırmasına izin verelim.

Tanrı’nın verdiği sevinç sadece bir duygu değildir; Tanrı halkını kuvvetlendirir.