fbpx

Resim: Hugo Fergusson
Video: Yuhanna 17:1-10

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
1, 2: İsa, çarmıh aracılığıyla kendisinin yüceleceğini dile getirir ve bununla Tanrı’nın yüceltilmesini ister. Tüm insanlara sonsuz yaşam verilmesinin nedeninin de, kendisi ile Baba’nın yüceltilmesi olduğunu açıklar. Bugün yaşamımda İsa’yı nasıl yücelteceğim?

4, 5: İsa, bu dünyada birçok kez reddedilmiştir. Nefret edildiği halde, Baba’nın O’na verdiği bütün işleri cesaretle yapmıştır. Ölüme kadar itaat ederek Tanrı’yı yüceltmiştir. Tanrı da çarmıhta kendi Oğlu İsa’yı yüceltmiştir. Ben hayatımda en çok kimin yüceliğine önem veriyorum?

6: İsa, Tanrı’yı açıklamıştır. Gerçek müjdeleme, Tanrı’yı doğru açıklamaktır. Müjde’yi duyururken Tanrı’yı doğru tanıtıyor muyum? Yoksa sadece aldığım bereketleri mi vurguluyorum?

8: İsa, Tanrı’dan aldığı sözleri öğrencilerine iletmiştir. Bunun sonucu olarak insanlar İsa’ya inanmıştır. Bugünlerde Yuhanna bölümünden öğrendiğim yeni şeyler var mı? Varsa, bunlar neler? Bunları kimlere iletiyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
6: İnanlıların hepsi Rab İsa’ya aittir. Bu yüzden her bir inanlı çok değerlidir. İnanlıların hepsinin İsa’ya ait olduğunu kabul edip onlarla iyi ilişkiler kurmaya özen gösteriyor muyum? Hala bazı durumlar söz konusu olduğunda, kabul edemediğim kardeşlerim var mı?

Yuhanna 17:1-10
1 İsa bunları söyledikten sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, Oğul da seni yüceltsin. 2 Çünkü sen O’na bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. 3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır. 4 Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. 5 Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt.

6 “Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. 7 Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. 8 Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar, beni senin gönderdiğine iman ettiler. 9 Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum. Çünkü onlar senindir. 10 Benim olan her şey senindir, seninkiler de benimdir. Ben onlarda yüceltildim.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?