fbpx

Resim: Bulat Silvia

İsa’yı tutukladılar, alıp başkâhinin evine götürdüler. Petrus onları uzaktan izliyordu… Bir hizmetçi kız ateşin ışığında oturan Petrus’u gördü. Onu dikkatle süzerek, “Bu da O’nunla birlikteydi” dedi. Ama Petrus, “Ben O’nu tanımıyorum, kadın!” diye inkâr etti..—Luka 22:54–57

Petrus’un dostu, Petrus’un hocası, Petrus’un Tanrısı haksızca tutuklanmış ve götürülmüştü. İsa acı çekiyordu ve Petrus kahredici olayların gelişimini seyrediyordu. Dostunuzun başına bu olayların gelmesi, yürek yakıcı ve ürkütücü olmakla kalmayıp aynı zamanda korkutucu olmalıdır da. İsa’nın dostu ve takipçisi olan Petrus’a ne olacaktı?

İsa’nın başına gelenler Petrus’un hatası değildi. Ancak bu gelişmeler yaşanırken Petrus derin bir pişmanlık duyacağı bir tepki verir. Kendi canını korumanın peşine düşer. Kendi canının refahı, bir zamanlar cesaretle ilan ettiği İsa’ya olan bağlılığından daha baskın çıkar (bkz. Matta 26:33; Yuhanna 13:36-37). Sözünün eri gibi davranmak yerine, korkakça hareket eder. Yalan söyler. İsa’yı tanıdığını üç kez inkâr eder (bkz. Luka 22:57-60). Dostuna ihanet eder.

İsa ölüp dirildikten sonra Petrus’la yeniden bir araya gelir ve onu güçlendirip geri kazanacak derin bir konuşma yapar. Petrus’un bağışlanması kesindir. Konuşma sırasında İsa, Petrus’a kendisini sevip sevmediğini sorar. Bu soruyu anlayabiliyoruz. İsa’ya ihanet ettiği gün Petrus’un içinde bulunduğu durumun zorluğunu kabul etsek dahi, verdiği tepkiler yanlıştı. Bizler de Petrus gibi seçimlerimizden ötürü daima sorumluyuz. Etrafımızda ya da bize bir şey olsa dahi, nasıl karşılık vereceğimiz bizim seçimimizdir. Seçimi yapan biziz. Sadece seyirci değiliz. Düşünür, harekete geçer, hissederiz.

Bir olaya nasıl karşılık verilebileceğine dair iki örnek verelim:

Bir kadın zina yapar. Günahlı seçiminin ardından içtenlikle tövbe eder. Günahını itiraf eder ve kocasının affına sığınır. Kiliseden iki kadının gözetiminde sorumlu olmaya razı olur. İhanetinin köklerini araştırmak ve gelecekteki ayartılara karşı korumak için kendisini geliştirmek üzere danışmanlık almaya başlar. Kısacası, zararlı seçimlerinin ardından doğru karşılıklar verir.

Genç bir adam olan Ian’ın kalbi liseli aşığı tarafından kırılır. Onunla ilişkisini özleyen genç, farklı kişilerle seri randevulara başlar. Tekrardan incinmeye karşı kendisini korumak için hiçbirinin kendisini tanımasına izin vermez ve buna fırsat tanımadan derhal diğer kadına geçer. Görüştüğü kadınlar, kendilerini alt üst olmuş ve kullanılmış hissederler. Kısacası, bu genç önemli bir ilişkinin kaybının acısına yanlış karşılıklar verir.

Bu örnekler sizi düşündürmek için açık ve net olan örneklerdir ama olaylara verdiğimiz karşılıkların genellikle karışık olduğunu aklınızda bulundurun. İyi karşılık veririz ve kötü karşılık veririz. Genellikle yalnızca ikisinden biri olmaz. İlk başta verdiğiniz karşılıklar, sonraki karşılıklarınızdan farklı olabilir. Şeylere nasıl karşılık verdiğiniz hakkında dürüst olun.


Seçimi yapan biziz. Sadece seyirci değiliz. Düşünür, harekete geçer, hissederiz.