fbpx

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil,Tanrı’nın armağanıdır. —Efesliler 2:8

Tanrı’nın günah işleyen insanlığa merhametle dolan büyük kalbi, insanlığın hem suçlanmadan kurtulup hem de yaşamlarını Kendisini hoşnut eder bir şekilde yaşaması için etkili bir plan tasarladı.

Tanrı’nın lütfu bütün insanlara sunulmuştur. Tanrı’nın lütuf ve bağışlama sunusu, günahın etkilerinin eriştiği yere kadar erişir. Keşke bütün insanlar manla uzanıp O’nu minnettarlıkla kabul edenlerin kalplerini ve yaşamlarını değiştiren bu lütfu alsalardı. Lütuf bize Tanrı’nın isteğini yapmayı öğretir.Lütuf ayaklarımızı dünyasallık yollarından uzaklaştırıp cennet yoluna yöneltir. İlahi lütuf günahkârları kutsallar haline getirir ve şimdi yaşadığımız bu dünyadaki yaşamda bir amaç sağlar.

Tanrı’nın iyiliği bizi tövbeye yöneltir (Romalılar 2:4). Tanrı’nın hak edilmeyen kayrası olan lütuf, “ruhta yoksul olanlara” (Matta 5:3) karşılıksız olarak verilir. Lütuf Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla verilmiştir. O’nu gerçekten kabul edenler kurtarılır ve pak kılınır. Lütuf, karanlık ve yok olmakta olan bir dünyada bir kenara ayrılmış olan özel bir halka aittir (Matta 5:13–16).İlahi lütfun mucizesini tadanlar “mübarek umudumuzun gerçekleşmesini,ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yücelik içinde gelmesini” ve “Rab’bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği günü” bekler (Titus 2:13; 2.Selanikliler 1:10.)

Çünkü Tanrı’nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu,doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. —Titus 2:11-12