fbpx

Verin, size verilecektir… Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. —Luka 6:38

Avustralya yerlileri (Aborjinler) bumerang adı verilen bir silah icat etmişlerdir. Düz, kavisli bir sopa olan bu bumerang av oyunlarında kullanıyordu. Eğer hedefe isabet edilmezse, geri dönüp onu atan kişinin yakınına düşüyordu.

Hayatta kaç şeyin bize bumerang gibi geri döndüğünü hiç düşündünüz mü? Bunlardan birkaç tanesine bakalım.

1. Sevgiden ötürü verdiğimizde, bu bizim için bumerang etkisi yapacak ve başkaları da bize verecektir (Luka 6:38). “Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın” diyor Her Şeye Egemen RAB. “Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım” (Malaki 3:10).

2. Hayatımızı Tanrı’ya adadığımızda Tanrı da bize sonsuz yaşam verir.

3. Bizden nefret ve bağışlamazlık yayılabilir ama bunlar bumerang şeklinde bize geri dönüp bize ciddi bir şekilde zarar verecektir. Bu tıpkı, birisine bir mermi sıkıp, kendimiz iki mermiyle yaralanmak gibidir.

4. Tohum ekerken biz tohumu veririz ve tohum bize çoğalmış bir miktarda geri döner. Eğer rüzgâr ekersek, kasırga biçeriz (Hoşea 8:7). “Ruh’a eken, Ruh’tan sonsuz yaşam biçecektir” (Galatyalılar 6:8b).

5. Birisine bir gülümseme hediye etmeyi hiç denediniz mi? O da genelde bir bumerang gibi geri döner.

Hepimiz bugün Rabbimiz İsa’ya olan sevgimizden ötürü etrafımızdakilere biraz şefkat verelim. Bunun da bir bumerang gibi bize geri döneceğine inanıyorum.

Tanrı’ya ne verirsek verelim, O’nun bize geri vereceği daha da büyük olacaktır.