Resim: Helena Lopes

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 1.Yuhanna 1

Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.Yuhanna 13:34, 35

Yeni Antlaşma olan İncil’de paydaşlık, “paylaşma ya da yakın iletişim” anlamına gelir.

Yerel cemaatte birbirimizle paydaşlığımızın biçimi, Tanrı’yla paydaşlığımızın sonucudur. Birçok kereler birbirimize karşı utanç verici bir şekilde davrandığımız halde Tanrı’yla gerçek bir ilişkiye sahip olduğumuzu iddia ederiz. Bu bir yalandır çünkü Tanrı Sözü bize, eğer kardeşlere sevgimiz yoksa Tanrı’nın sevgisinin içimizde olmadığını ve ölümde kaldığımızı açıkça öğretir (bkz. 1.Yuhanna 3:14).

Birbirimize karşı sahte bir paydaşlık içinde olmamalı ya da gerçek paydaşlığımız varmış gibi yapmamalıyız. Birbirimizle paydaşlığımız ve birbirimize karşı sevgimiz olması için Yaşam Sözü olan İsa Mesih’le paydaşlığımız olmalıdır. İçimizde Tanrı’nın Ruhu olduğunda birbirimizi severiz çünkü aynı Tanrı’yı seviyoruz. Tanrı’nın çocukları olarak ancak Tanrı’yı sevdiğimizde birbirimizle Tanrı’yı hoşnut edecek türde bir ilişkiye sahip olabiliriz. İnanlılar olarak gerçek bir paydaşlık içinde olduğumuzda“birbirimizi ısırıp yemeyiz” (Galatyalılar 5:15) ve birbirimizi yargılayıp birbirimiz hakkında kötü konuşmayız.

Gerçek paydaşlık kardeşleri geliştirir. Birbirimizi nazik ve şefkatli bir şekilde kabul ederiz. Birbirimizi bağışlayıp birbirimize karşı sabırlı oluruz. Birbirimize konukseverlik gösteririz. Birbirimize öğüt verir, öğretir, boyun eğer ve teselli ederiz. Yüreği ve canı ısıtan gerçek paydaşlık budur.


Hristiyanlığı çekici kılan, kardeşlerin birbirine olan sevgisidir.