fbpx

Resim: Yuhanna 19:31-42

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
33, 34: Günahsız olan İsa’nın, benim için Tanrı tarafından terk edilerek lanetli olup elem çektiğini anlamak çok zor değildir. Yeşaya 53:10, 11’de Rab, kendi canını fidye olarak verdiğini söyler. İsa’nın çektiği elemi ve sevgisini düşünüyor muyum?

36, 37: İsa’nın ölümü Kutsal Yazı’da ayrıntılı olarak anlatılmış ve hepsi gerçekleşmiştir. Tanrı, Mesih aracılığıyla gerçekleştirdiği kurtarışı, dünyanın yaratılışından önce tasarlamıştır. Kutsal Yazılar’ı derin düşünürken Tanrı’nın iradesi, bilgeliği ve tamamlayışını iyi öğreniyor muyum?

40-42: İsa ahırda doğmuştur; ama öldüğünde bedeni zengin adamın yeni mezarına konulur (Yeşaya 53:9). O’nun dirilişini daha açıkça göstermek için. Tanrı bunu böyle planlamış olabilir. O’nun dirilişiyle, bedensel çağın geçip ruhsal çağın başladığını görürüz. Benim eski benliğim ölüp gömüldü mü? Eski benliğim gömülmediyse, İsa ile aramda bir bağ olmaz; o zaman İsa benim Rabbim de olamaz. Dolayısıyla yeni ve sonsuz yaşama kavuşabilmem de mümkün olmaz!

Bana hangi öğütler verilmektedir?
31: Yahudiler Şabat Günü’nü kutlamak isterler; fakat günahı bağışlayan ve yeni yaşam sağlayan İsa’ya hiç ilgi göstermezler. Rab’bin önünde en önemli olanın ne olduğuna hep dikkat ediyor muyum?

Yuhanna 19:31-42
31 Yahudi yetkililer Pilatus’tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık Günü olduğundan, cesetlerin Şabat Günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat Günü büyük bayramdı. 32 Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa’yla birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. 33 İsa’ya gelince O’nun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. 34 Ama askerlerden biri O’nun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. 35 Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. 36 Bunlar, “O’nun bir tek kemiği kırılmayacak” diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için oldu. 37 Yine başka bir Yazı’da, “Bedenini deştiklerine bakacaklar” deniyor.

38 Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa’nın cesedini kaldırmak için Pilatus’a başvurdu. Yusuf, İsa’nın öğrencisiydi, ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince, Yusuf gelip İsa’nın cesedini kaldırdı. 39 Daha önce geceleyin İsa’nın yanına gelen Nikodim de otuz litrekadar karışık mür ve sarısabır özü alarak geldi. 40 İkisi, İsa’nın cesedini alıp Yahudiler’in gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. 41 İsa’nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. 42 O gün Yahudiler’in Hazırlık Günü’ydü*. Mezar da yakın olduğundan İsa’yı oraya koydular.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?