fbpx

Resim: Oneinchpunch

Mesih’le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı’nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.—Koloseliler 3:1–2

Tanrı’nın başkalarını bağışlamakla ilgili bize verdiği buyrukları bilmek bir şeydir. Bağışlamada nasıl başarılı olunacağını öğrenmek başka bir şeydir. “Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab’bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın” sözlerini duymak bir şeydir (Koloseliler 3:13). Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek başka bir şeydir.

İyi bir şekilde bağışlayabilmek için gözlerinizi yardımınızın geldiği gökte bulunan Mesih’e çevirerek başlamalısınız. “Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün.” İnsanlar olarak kendimize – yaşamlarımıza, dertlerimize, acılarımıza, ihtiyaçlarımıza odaklanmamız çok kolaydır. Yeryüzündeki şeyleri düşünürüz çünkü onlara dokunabilir, onları kolayca görebilir, kolayca hissedebiliriz. Ancak eğer Mesih’le birlikte dirildiyseniz, o zaman dünyanız bu yeryüzündekinden çok daha büyüktür – ve bu dünya eviniz değildir. Siz artık Tanrı’nın egemenliğine aitsiniz ve bağışlama görevi için önceliklerinizi düzenlemeli ve her şeyden önce egemenliğin ardınca gitmelisiniz. Tanrı kimdir? O’nun için neler önemlidir? O’nun izleyicisi olarak sizin için neler önemli olmalıdır?

Düşüncelerinizi Mesih’e nasıl odaklayabilirsiniz? Mesih’le ilişkinizi en yüksek önceliğiniz yapın. Mesih’e benzer olmak için O’nu inceleyin. O’nun tarafından değiştirilmek için Sözü’nü kana kana için. Bunun kısa, kestirme bir yolu yoktur. Eğer yüreklerimizde hüküm süren Mesih Ruhu’nda temellenmezsek, o zaman bağışlama sığ ve dengesiz olacaktır.

Görüştüğüm Kimberlee isimli genç bir kadın bunun güzel bir örneğidir. Kocası Tim’e karşı uzun süredir hissettiği kinle boğuşuyor. Kocası tembellik edebiliyor ve ilişkilerini geliştirmek için fazlaca adım atmıyor. Bu durum kadını üzüyor ve bazen oldukça çok öfkelendiriyor. Tim eksiklerini biliyor ve onların üzerinde çalışıyor ama daha gidecek çok yolu var. Kimberlee her görüşmemize Tim’e karşı hissettiği bunaltıcı soğukluğun hüsranıyla geliyor. Kocasına katlanması ve Tanrı onu nasıl bağışladıysa, kocasını da öyle yürekten bağışlaması gerektiğini biliyor. Hatta bunu yapmak da istiyor. Ama uygulamada bunu nasıl gerçekleştirecek?

Kimberlee “bağışlamanın birinci adımıyla” başlamalı: Düşüncelerini Mesih’e odaklamak. Genç kadın Tanrı’yı ve Kutsal Kitap’ı bilen güçlü bir imanlı ama hayatının şimdiki mevsiminde ruhsal disiplinleri gevşetmiş. Geçmişin ruhsal zirvelerine güveniyor ama şu anda Mesih’le beraber olmuyor. Hayat yoğundur ve bu hepimize olabilir. Ancak şimdiki zamanda Rab’le vakit geçirmeyi bırakırsak –O’nun sözünden şimdi beslenip O’na dua etmezsek– rotamızdan hep çıkacağız. Düşüncelerimizi aktif bir şekilde Mesih’e odaklamadığımız taktirde, dünya, benliğimiz ve İblis zihnimize yön verecektir.

İşi tersinden yapmayın. Eğer bağışlamak istiyorsanız, doğru başlangıcı yapın. Gökteki değerleri düşünün ki, yüreğinizde Mesih hüküm sürsün.


Rab’le kişisel ilişkiniz nasıl? O’nunla zaman geçiriyor musunuz?