fbpx

Resim: Chris Chow

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yaratılış 32:24–32

İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. — İbraniler 11:6

Bugünkü Kutsal Kitap okumamızda, Yakup’un Tanrı’yla güreştiğini görüyoruz (Yaratılış 32:28). Başladığında Yakup’tu (Bir aldatıcı, başka birisini topuğundan yakalayan biriydi). Bitirdiğinde İsrail (Tanrı’nın bir prensi) olmuştu.

Siz hiç Tanrı’yla güreştiniz mi? Ben güreştim. Tanrı’nın bizim için yüksek bir çağrısı vardır. Bizim kutsal olmamızı ister. Tanrı’nın kutsallaştırma süreci, fazlasıyla sık bir biçimde, yapmayı istemediğimiz şeyle aynıdır. Tanrı en çok ihtiyacımız olan şey üzerinde çalışıyor görünmektedir. Bu yüzden, Tanrı’ya boyun eğip eğmeyeceğimiz konusu, aklımızda bir savaşa dönüşür. Bu bizim için hayattaki en büyük savaştır. Ya da savaşlar mı demeliydim? Bir kez Tanrı’ya boyun eğdiğimizde, her şey çok daha iyi gider. Eğer Tanrı yönetimdeyse, kötü olanı yenme gücü ve Tanrı’nın yapmamızı istediği şeyi yapma lütfu vardır. Tanrı’ya övgüler olsun! Biz de Yakup gibi, eğer kendimizi Tanrı’yla güreşir bulursak, bu deneyimden insanlar olarak çıkalım.


Yine de benim değil, senin istediğin olsun.Luka 22:42