fbpx

Rab’bi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. —Efesliler 5:10

Yaşam seçimlerle doludur. Bunların bazılarının sonuçları önemli değildir, küçük seçimlerdir. Diğerlerinin ise etkileri yıllarca, hatta bazen bütün hayatımız boyunca sürer.

Seçimlerimizi etkileyen güdücü güçlerden biri, onaylanma arzusudur. Bunu, çok küçük çocuklar bizi güldüren bir şey yaptığında görebiliriz. Aynı sonucu görmeyi umut ederek aynı şeyi tekrar tekrar yapacakları neredeyse garantidir. İnsanlar yanlış türdeki akran baskısına boyun eğdiklerinde öncelikli motivasyonları onaylanma arzusudur. Gerçek şudur ki, onay görme arzusu, çoğumuzun seçimlerini itiraf etmek istediğimizden daha çok etkiler.

Kutsal Kitap’tan ayetimiz Efesliler 5:10, her Tanrı çocuğu için, insanların onayını aramaktan daha üst düzeylere geçip, seçimlerimiz için Tanrı’nın onayına sahip olduğumuzun güvencesini duymaya olan ihtiyacı vurgular. Bizim için en değerli hazine, Tanrı’nın onay gülümsemesi olmalıdır. İnsanların bize yöneltebileceği utanç ve alaya katlanabilmek için buna çok değer vermeliyiz.

Tanrı’nın kayrasına sahip olduğumuzdan emin olmanın sadece tek bir yolu vardır. 8. ayet bizi ışık çocukları olarak yaşamaya yönlendirir. Birinci Yuhanna 1:7, eğer O’nunla paydaşlık içinde olacaksak bunun şart olduğunu söyler. Her birimiz kendi kendimize, çok kişisel soru olan, “Kimi hoşnut etmeyi arzuluyorum?” sorusunu soralım.

Tanrı bize kendi seçimlerimizi yapma özgürlüğünü verir ama bu seçimlerin sonuçlarını seçme ayrıcalığını vermez. Tanrı’yı reddetmeyi seçersek, sonucu sonsuz ceza olur.