fbpx

Resim: Hudson Hintze
Video: Yuhanna 15:9-17

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
9,12,13: İsa beni nasıl sever? Beni bir dost saymış, benim için kendi canını vermiştir. Bugün bu sevgiyi derin düşünerek İsa’da kalıyor muyum?
11: İsa, Baba’ya itaat etmekten ve O’nunla olan birliğinden kaynaklanan sevince sahiptir. Bana da bu sevinci vermek ister. O’nun sağladığı bol sevinçte yaşıyor muyum?
16: İsa neden öğrenciler seçer? O’nun beni seçmesinin amacı nedir? Ben sevgi meyvesini sürekli veriyor muyum? Baba’ya dua etme ayrıcalığını kullanıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
10: İsa, Tanrı’yı sevdiği için O’nun buyruklarını tam olarak yerine getirir. Ben de İsa’yı seviyor muyum? Öyleyse İsa’nın buyruklarını yerine getirmeliyim.
12-14,17: İsa, ‘Birbirinizi sevin’ diyerek buyruk verir. Sevginin örneği İsa’dır (12). O’nun sevgisi canını verecek kadar fedakârlıkta bulunur ve her şeyden güçlüdür (13). İmanlı kardeşlerimi seviyor muyum (12,17)  Fedakârlık ederek sevmem gereken imanlı kardeşler kimler? Kardeşleri sevebilmem için her zaman Rab’be itaat etmeliyim.
15: İsa, Baba’dan işittiklerini öğrencilere bildirdikten sonra, onları artık kul olarak değil, dost olarak görür. İsa’nın öğrencilerine bildirmek istediği her şey Kutsal Kitap’ta açıklanmıştır. Daha fazla bilgi edinip araştırmak için başka kaynaklara gerek yoktur. Baba’nın isteği hakkında ne kadar öğrenmek istiyorum? Aldığım lütfü, anladığım gerçeği paylaşıyor muyum?

Yuhanna 15:9-17
9 “Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. 10 Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam’ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi… 11 Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. 12 Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. 13 Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. 14 Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz. 15 Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam’dan bütün işittiklerimi size bildirdim. 16 Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba’dan ne dilerseniz size versin. 17 Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!”


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?