fbpx

Resim:  Yuhanna 10:29-42

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
30: İsa ve Baba birdir. İsa’yı ben de böyle tanıyor muyum?

34-37: İsa Tanrı’nın Oğlu’dur. Bunu yaptığı işlerle kanıtlar (38). İsa kendiliğinden geleni yapmaz, sadece kendisini gönderen Tanrı’nın işini yerine getirir. Ben de İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu kabul ediyor muyum? Mesih gibi, ben de Tanrı’nın işini yapıyor muyum?

38: Müjde’yi sözle anlatmak zor geliyorsa, yaşantımızla göstermeliyiz. O zaman herkes gerçeği görecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
31,33,30: Yahudiler İsa’yı reddeder. Karanlıkta oldukları için İsa’yı göremezler. Ben de inancıma kendi anlayışım doğrultusunda sınırlar koyup bu sınırı aşanları yargılıyor muyum? Yargılamaktan daha çok sevmeyi öğrenmeliyim.

38: İsa’nın Tanrı olduğuna inanmayanlara, O’nun benim için yaptıklarını anlatmak iyi bir müjdeleme yolu olabilir. İsa ile Baba arasındaki ilişkiyi anlayıp başkalarına doğru anlatıyor muyum?

42: Sözünü duyup O’nu izleyenler, gerçek İsraillilerdir. İsa’nın sözlerine nasıl karşılık veriyorum?

Yuhanna 10:29-42
29 Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba’nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. 30 Ben ve Baba biriz.”

31 Yahudi yetkililer O’nu taşlamak için yerden yine taş aldılar. 32 İsa onlara, “Size Baba’dan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim” dedi. “Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?”

33 Şöyle yanıt verdiler: “Seni iyi işlerden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.”

34 İsa şu karşılığı verdi: “Yasanızda, ‘Siz ilahlarsınız, dedim’ diye yazılı değil mi? 35 Tanrı, kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal Yazı da geçerliliğini yitirmez. 36 Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse ‘Tanrı’nın Oğlu’yum’ dediğim için bana nasıl ‘Küfrediyorsun’ dersiniz? 37 Eğer Babam’ın işlerini yapmıyorsam, bana iman etmeyin. 38 Ama yapıyorsam, bana iman etmeseniz bile, yaptığım işlere iman edin. Öyle ki, Baba’nın bende, benim de Baba’da olduğumu bilesiniz ve anlayasınız.”

39 O’nu yine yakalamaya çalıştılarsa da, ellerinden sıyrılıp kurtuldu.

40 Tekrar Şeria Irmağı’nın karşı yakasına, Yahya’nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. 41 Birçokları, “Yahya hiç mucize yapmadı, ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı” diyerek İsa’ya geldiler. 42 Ve orada birçokları O’na iman etti.

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?