fbpx

Resim: kevron2001

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Elçilerin İşleri 9:17–30

Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.” — Matta 16:24

Saul, İsa’ya iman edip Hananya’nın kişisel hizmetinden birkaç gün sonra, Kutsal Ruh’u almış olarak sinagoglarda Mesih’i bildirmeye başladı. İsa’nın Tanrı Oğlu olduğunu bildirdi. İnsanlar onun vaaz edişini duyduklarında hayrete düştüler. Şam’daki Yahudiler’i tartışmada alt etmiş ve İsa’nın gerçekten de Mesih olduğunu kanıtlamıştı.

Ancak Yahudiler buna çok öfkelendiler. Birkaç gün sonra Saul’u öldürmek için bir plan yaptılar. Onu her dakika izliyorlardı. Saul bu durumu öğrendi. Bir gece Mesih’in cesur bazı öğrencileri, Saul’un kaçabilmesi için onu bir sepete koyup pencereden şehir surlarının dışına indirdiler.

Elçi Pavlus’un hizmetine bakarsak, birçok öğrencinin onun işinde yardımcı olduğunu anlıyoruz. Hananya ve Barnaba da ondan korkuyordu ama Tanrı’ya güvenip Pavlus’un hizmetini savunmaya razıydılar.

Saul’u düşmanlarından saklamak için iman gerekmişti. Sepete girip oturmak için iman gerekmişti. O gece onu o sepetle şehir surlarının dışına indirmek için iman gerekmişti ve bu riskli bir işti. O gece o sepetin iplerini kimlerin tuttuğunu bilmiyoruz ama iman dolu adamlar oldukları kesindir.

Tanrı sizi bugün ipleri tutmaya, yarın da sepetin içine oturmaya çağırabilir. Bunlar riskli işler midir? Kesinlikle. Ama Mesih’in gerçek bir öğrencisi olmak için her şeyi riske atıp çarmıhımızı yüklenerek O’nu izleriz.


Yapmak üzere çağrıldığınız işi yapın.