fbpx

Resim: Matheus Ferrero
Video: Yuhanna 13:31-38

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
31,32: İsa’nın yüceltilmesi O’nun Tanrı özünden olduğunu kanıtlar (Yuhanna 1:14). İsa, elem çekerek Tanrı’yı en iyi şekilde gösterir. Tanrı, İsa’yı diriltip göğe alarak O’na yücelik verir. Ben İsa Mesih için fedakârlık yapmayı ve elem çekmeyi en büyük yücelik olarak görüyor muyum? Tanrı’yı bugün nasıl yücelteceğim?

34: İsa, öğrencilere yeni bir buyruk verir. Eski Antlaşma’da sevgiyle ilgili çok önemli bir buyruk vardır (Levililer 19:18). Burada bu buyruğa ‘yeni buyruk’ denilmesinin nedeni, İsa’nın öğrencileri arasındaki sevginin Baba Tanrı ile Oğul İsa arasındaki sevgiyi yansıtmasının istenmesidir (15:10-13). Sevgi, İsa’nın ölümü ile başlayan yeni çağ için verilmiştir (1 Yuhanna  2:8). İsa sevginin bir örneğidir (34). Ben kardeşimi nasıl seviyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
34: İmanlıların dünyada farklı olmalarının tek yolu, birbirlerini sevmeleridir. Ben sevmekten daha çok sevilmeye çalışıyor muyum? Annem, babam, çocuklarım, arkadaşlarım ve imanlı kardeşlerimle aramdaki ilişkiyi düşünmeliyim. Bu ilişkilerim Rab’bin istediği sevgiyi yansıtıyor mu?

35: Gerçek öğrenci, İsa’yı izlediğini ilan eden değil, yaşamında sevgiyi uygulayandır. Yalnız İsa’nın öğrencisi olanlar birbirlerini sever ve ölümden yaşama geçer (1 Yuhanna  3:14,15). Ben yeni yaşama kavuştum mu? İsa’nın öğrencisi miyim?

36-38: İmanlılar İsa’yı ölüme kadar, yüceliğe kavuşuncaya izlemelidir. Petrus’un kendine olan güvenine rağmen, İsa onun kendisini izlemek için ruhsal olarak hazır olmadığını söyler. Ben İsa’yı izlemeye kararlı mıyım? Ruhsal yaşamım nasıl?

Yuhanna 13:31-38
31 Yahuda dışarı çıkınca İsa, “İnsanoğlu* şimdi yüceltildi” dedi. “Tanrı da O’nda yüceltildi. 32 Tanrı O’nda yüceltildiğine göre, Tanrı da O’nu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecektir. 33 Çocuklar! Kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız, ama Yahudiler’e söylediğim gibi, şimdi size de söylüyorum, benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. 34 Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. 35 Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.”

36 Simun Petrus O’na, “Ya Rab, nereye gidiyorsun?” diye sordu.

İsa, “Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin, ama sonra geleceksin” diye yanıtladı.

37 Petrus, “Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm!” dedi.

38 İsa şöyle yanıtladı: “Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim, horoz ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin.”


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?