fbpx

Resim: hossein azarbad

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: 2.Timoteos 3

Çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin.2.Petrus 1:10

İlk gençlik yıllarımın sonlarından en sevdiğim hatıralarımdan biri de, her ay bir öğleden sonra gençlik grubumuzla bölgemizdeki köylerden birini ziyaretimizdi. Önce dua etmek için toplanırdık sonra da dağıtmamız için broşürler verirlerdi. Bunları karşılaştığımız herkese verirdik. Broşürleri çok az kişi geri çevirirdi.

Bir keresinde orta yaşlı bir kadına bir broşür sundum. Kadın yavaşça dönüp yüzünde tiksinmeyle, “Bu ne? Başka bir din mi?” dedi. Onun bu soğuk karşılamasının önemi, günümüzde bildirilen birçok dinlerden ötürü kafası karışan insanların düşüncelerini dile getirmesiydi. Bu nesil, İsa’nın Matta 7:21’deki uyarısına kulak verse iyi eder: “Bana, ‘Ya Rab, ya Rab!’ diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği’ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir.” “Baba Tanrı’nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır” (Yakup 1:27).

Günlük yaşam ve uygulamalarda diğer insanlara ve Tanrı’ya gerçek sevgi göstermeye ihtiyacımız vardır. Bu, dünyadan ayrılıp İsa Mesih’in benzerliğine dönüştürülmüş bir yaşamdır.


Benim için ölen İsa için yaşayacağım.