fbpx

“İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.” (Matta 2:1-2)

Kutsal Kitap’ta Doğudan gelen yıldızbilimcilerden bahsetmektedir. Çoğu kişi İsrail’in doğusunu Pers veya Babil toprakları olarak algılar (günümüzün Irak ve İranı). Ama antik dünyada ve İsrail’in dünya görüşünde Pers ve Babil coğrafi olarak İsrail’in Doğusu değil Kuzeyi olarak algılanmaktaydı çünkü bu topraklara giden yol kuzeyden başlardı! Örneğin (Yeremya 50:2-3) Pers imparatoluğu Kuzey’den gelen güç olarak bahsedilmesi gibi. Antik İsrail’in coğrafi bakış açısından kuzey ile Pers ve Babil toprakları, güney ile Mısır, batı ile Akdeniz dünyası, doğu ile Şeria Irmağının doğusundan Arabistan yarımadasına uzanan yol kastedilirdi! Yani yıldızbilimciler Araptı! Bu veriyi doğrulayan ipuçları yıldızbilimcilerin İsa’ya sunduğu hediyerlerde de gözükmektedir; Altın, mür, ve buhur.

Kutsal Kitap’a göre (bkz. 1.Krallar 9:28, 10:2, Eyüp 28:16) altın üreten merkezler sırasıyla Arabistan (Kuzey Bölge), Saba (Yemen) ve Opfirdir (Arabistan’ın doğu bölgesi…) İsa’nın döneminde Mür ve Buhur ise sadece Güney Arap yarımadasında (Yemen’de) bulunan ağaçlardan elde edilebilirdi. Filistin doğumlu Grek asıllı Jüstin Martiros, erken dönemin en önemli Kilise Babalarındandır. Kendisi M.S. 160 senesinde Tripfo adında bir Yahudiyle yazışırken şu ifadeleri kullanır: “Arabistan’dan gelen yıldızbilimciler çocuğa secde ettiler ve sonrasında kendisine mür, buhur, ve altın sundular.” (Dia.Tri. LXX ve LXXVIII)

Filistinli Jüstin’in Matta’da geçen “Doğu” ifadesini böyle yorumlaması Yahudiler tarafından doğunun Arabistan olarak algılanmasının başka bir göstergesidir. Başta Clement ve Tertullian gibi sonradan gelen kilise babaları bu görüşü de tasdik ederler. Arap teşhisini doğrulayan bir başka önemli detay yıldızbilimcilerin yıldızlara olan ilgisidir. Gerek Kuzey Arabistan’da bulunan Nebatiler, gerekse Arap yarımadasında yaşayan bedeviler burçlara bağlı bir inanç sistemine bağlıydılar. Dolaysıyla yıldızları gözlemlemek dünya görüşlerinin temel hattını oluşturmaktaydı. Son olarak Yeşaya 60 Kral Mesih’in gelişini müjdelerken, gene Arap yarımadasından gelecek olan ziyaretçileri işaretlemektedir: “Deve sürüleri, Midyan’ın ve Efa’nın deve yavruları “Senin” topraklarını dolduracak. Bütün Saba halkı geliyor, altın ve günnük getiriyor, RAB’bin erdemlerini ilan ediyorlar.” (Yeşaya 60:6).

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji

KAYNAKÇA:

  • Bailey, Kenneth E. “Jesus Through Middle Eastern Eyes.” Intervarsity Press, 2008, sf. 48-55.
  • Maalouf, Tony. “Arabs Through the Shadow of Israel: The Unfolding of God’s Prophetic Plan for Ishmael’s Line.” Kregel. Grand Rapids, 2003, sf. 193-218.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: Francesco Bassano the Younger. Adoration of the Magi. Wikimedia Commons.