fbpx

Günümüzde İncil’in tarihselliği sürekli sorgulanmaktadır. Geçen yüzyıl boyunca Orta Doğu’da yapılan kazılarda İncil’in tarihsel verilerini teyit eden birçok keşif yapılmıştır ve bu bulgular küçümsenemez niteliktedir. Bunlardan biri Pilatus yazıtıdır. 1961 yılında İtalyan arkeolog Antonio Frova, Sezariye tiyatrosuna giden merdivenlere konulan bir yazıt parçasını keşfetti. Yazıt, Latince’de “Pontius Pilatus, Yahudiye Valisi, Sezariye halkının adına Tiberius’un onuruna bir tapınak adamıştır” diye yazmaktadır. Tiberius İ.S. 14-37 yılları arasında hükümdarlık yaptı. Bu, Pilatus’un İ.S. 26-36 yılları arasında vali olarak görev yaptığını kaydeden İncil’in kronolojisine tam olarak uymaktadır.

1.yy.da yaşamış Roma tarihçisi Tacitus, Pilatus’un atanmasından bahsetmektedir: “Christus (yani Mesih) Tiberius’un döneminde valilerimizden biri olan Pontius Pilatus’un yönetiminde idam cezasına çarptırıldı…” (Annales Historiae, XV, liv, 55) Tacitus’un bu sözleri aynı zamanda İsa’nın ölümünü teyit eden önemli İncil dışı bir kaynaktır.

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji

KAYNAKÇA:

  • Madrigal, Carlos. “İncil ve Hıristiyanlık Sorgulanıyor.” Dharma Yayınları, 2009, sf. 165-168.
  • McRay, John. “Archaeology & The New Testament.” Baker Academic. Grand Rapids, 2008, sf.203-204.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: BRBurton. Wikimedia Commons.