fbpx
Barnabas, Pavlus’u aramak için Tarsus’a gitti. Onu bulunca birlikte Antakya’ya döndüler. Mesih inanlısı bazı Yahudiler, Kutsal Ruh’un armağanlarının diğer uluslardan olan insanlara verilmesi karşısında şaşkına döndü.

Pavlus ve Barnabas bir yıl Antakya’da kaldılar, bu zaman zarfında kilisede toplanan halka Mesih İsa inancını öğrettiler. “O günlerde Yeruşalim’den Antakya’ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını Ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık, Klavdius’un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler, her biri kendi gücü oranında, Yahudiye’de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar.”1

Antakya’daki imanlılar oruç tutup dua ederken, Kutsal Ruh “Barnabas’la Saul’u kendilerini çağırdığım işe ayırın” dedi. Bunun üzerine oruç tutup dua ettiler, ellerini Barnabas’la Saul’un üstüne koydular ve onları gönderdiler.2

Anadolu’da Hristiyanlık

Yazar bu kitabın bölümlerini kullanma izni verdi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen kopyanızı buradan satın alınız.