fbpx

Rönesans (İ.S. 1305-1517), ulusal devletlerin ortaya çıkışıyla başladı. Laik eğilimler Papa’nın yetkisini sarstı, gücünü zayıflatmaya başladı. Her bireyin Tanrı’nın önüne tek başına çıkabileceği inancı yaygınlaşınca, insanların Kutsal Kitabı okumalarına özel önem verildi. Ticaret gelişti; yeni doğan orta sınıf, Papa yerine kralları destekledi. Bu da milliyetçiliği ve tüm Avrupa’da ulusal devletleri ortaya çıkardı.

Klasik edebiyata duyulan ilgi canlandı, ardından basım tekniği gelişmeye başladı. Bu sayede birçok insan Kutsal Kitap’a kendi dilinde sahip oldu. Kutsal Kitap’ın halk dilinde halka ulaşması, kurumsallaşmış kilisede tapınma biçimini değiştirdi; ilgi odağı, artık ayinin ayrıntıları değil, kiliseye gelen insanlardı.