fbpx

Resim: İsa ve Nikodim

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. —2.Korintliler 5:17

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
2, 3: İsa, gece gelip kurtuluşla ilgili soru soranlara da cevap verir. Hala kurtuluşlarından emin olmayan kardeşler varsa, onları Rab’bin sözleriyle Tanrı’ya yaklaştırıp emin olmaları için yardım ediyor muyum?

5, 6: Kutsal Ruh, yeniden doğmamızı sağlar. Tanrı’nın çocuğu olmak, insanın gücüyle gerçekleşemez. Müjdelediğim kişileri çeşitli duygularla etkileyip İsa’ya getirmeye çalışmak yerine, Kutsal Ruh’un onlara dokunup işlemesi için Rab’be yalvarıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
3, 5, 6: Yeniden doğmak, sudan ve Kutsal Ruh’tan doğmak, yukarıdan, yani Tanrı’dan doğmak demektir. Hayatında Mesih olmayan her kişi bencildir; bir başka deyişle ‘bedene aittir’. Ruhsal olarak ölüdür. Bu yüzden, Tanrı’nın Egemenliği’ni göremez. Ancak Kutsal Ruh günahkâr olduğumuzu bize gösterdiğinde ve biz de bunu anladığımızda. İsa ile tanışıp tövbe ederek Tanrı’ya döndüğümüzde, Tanrı’nın çocuğu oluruz. Bu, Ruh’tan doğmak, yani ‘yeniden doğmak’tır. Ben İsa’yı Kral olarak benimseyen, yeniden (yukarıdan) doğan biri miyim? Bu gerçeği hayatımda nasıl yansıtıyorum?

 

Yuhanna 3:1–8
1–2 Yahudiler’in Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisiler’den olan bu adam bir gece İsa’ya gelerek, “Rabbî, senin Tanrı’dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz” dedi.

3 İsa ona şu karşılığı verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yenidendoğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ni göremez.”

4 Nikodim, “Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?” diye sordu.

5 İsa şöyle yanıt verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ne giremez. 6 Bedenden doğan bedendir, Ruh’tan doğan ruhtur. 7 Sana, ‘Yeniden doğmalısınız’ dediğime şaşma. 8 Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh’tan doğan herkes böyledir.”

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?