Resim: Jackson Stock Photography

Her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı’nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih’te mirasçı atandık. Öyle ki, Mesih’e ilk umut bağlayan bizler, O’nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjdesi’ni duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. — Efesliler 1:11–14

Tanrı sizin hakkınızda nelerin doğru olduğunu söylüyor? Pavlus Tanrı’nın sizi görkemli bir gelecek için biçimlendirdiği ve hazırladığı ilave üç yol sunuyor. Ayet ayet devam edelim.

Bir mirasa kavuştunuz (11. ayet). Kusursuz Oğul olan Mesih, Baba’nın bolluğunun meşru varisidir (bkz. İbraniler 12). Mesih kendi mirasını paylaşmayı seçmiştir. Mirasını sizinle ve benimle paylaşmaktadır. Bütün yaratılışın Kralı ve Rabbi, krallığının ve rabliğinin meyvesini ailesiyle paylaşmak istiyor. Bizler bir gün O’nunla beraber birlik, sevgi, adalet ve esenlik içinde hüküm süreceğiz.

Tanrı sizi yüceliğinin övülmesi için önceden belirledi (11-12. ayetler). Gelecekte tümüyle tam ve eksiksiz olacak, Tanrı benzeyişinin parlak ve eşsiz yansıması olacaksınız. Baba sizi gördüğünde, aileniz sizi gördüğünde, Rab’bi yaptıklarından ötürü öveceğiz! Sizin kimliğiniz başkalarının “Tanrı’ya yücelik olsun!” demesini sağlayacak. Tanrı’nın sizinle ilgili tasarısı budur; gerçekten, O sizi yaklaşmakta olan bu gerçeklik için önceden belirlemiştir. Önceden belirleme gizemlidir ama geçmişte yaptığınız ya da yaşadığınız hiçbir şey, sizin için bu geleceği değiştiremez ve değiştirmemiştir.

Kutsal Ruh’la mühürlendiniz (13. ayet). Dün Tanrı’nın tasarısının, her şeyi Mesih’te birleştirmek olduğunu gördük. Dolayısıyla da Mesih sizi mühürlemek için Kutsal Ruhu’nu göndererek, bu tasarıyı önceden yaşamaya başlamanızı sağlamıştır. Bu mühür, sizinle arasında kurduğu bu boyunduruk, bütün bu bereketlerin sizin geleceğinizde tamamen gerçekleşeceğinin güvencesidir. Bir güvenceniz var. Bir süre bunu düşünün. Tanrı mirasınıza kavuşmanızı güvence altına almıştır. Sadece kurtuluşunuzu gerçekleştirmekle kalmamış, kendi mirasını da sizinle paylaşmıştır ve her şeyin vaat ettiği gibi gerçekleşeceğine dair güven duymanızı istemektedir.

Mesih’in hazırladığı ve sizinle paylaştığı bu armağanları alın. Sonsuz geleceğinizin parlaklığı, Tanrı’nın bugün ve her gün size sunduğu tesellidir.


Bugünkü üç ruhsal gerçekliği birinci tekil şahıs açısından yazın – örneğin, “Ben … mirasa kavuştum.” Bu gerçeklikleri sizin için geçerli kıldığından ötürü Tanrı’ya teşekkür edin.