fbpx

Resim:  Yuhanna 11:17-32

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
17: İsa, Lazar’ın ölümünden dört gün sonra oraya gelir. İsa’nın geç gelişinin bir amacı olduğunu görebiliriz. Bazen Rab, kendi isteğini göstermek için isteklerimize geç yanıt verebilir. Böyle durumlarda sadece Rab’bin isteği gerçekleşsin diye imanla bekliyor muyum?

25,26: İsa diriliş ve yaşamdır. Bedence ölmüş olan inanlı dirilişle, yaşayan inanlı ise ölümü tatmadan sonsuz yaşama kavuşacaktır. Ben şimdi sonsuz yaşama sahip miyim? (Efesliler 2:5-6) Gelecekteki dirilişi umutla bekliyor muyum?

28,29,32: İsa hayal kırıklığına uğrayan Meryem’i çağırır. Acı çektiğim zaman, Rab beni yalnız bırakmaz. Şikâyet etmeden İsa’nın huzuruna yaklaşıp (32), O’nun işlemesini beklemeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
19: Sevdiklerini kaybeden birine gidip onu teselli etmek, bazen gücümüzü aşar gibi gelebilir. Rab ise bambaşka bir teselli verir. Çevremde teselli edilmeyi bekleyenler var mı? Kendimden gelen teselliyi değil. Rab’bin verdiği teselliyi dile getirmeliyim.

20-22: İstediğim şeyler hemen gerçekleşmediğinde hayal kırıklığına uğruyor muyum? Bugünlerde sabırsız davranarak Rab’be şikâyet ettiğim bir konu var mı?

27: Tanrı benden Mesih’in, Rab ve dünyaya gelen Tanrı Oğlu olduğunu ikrar etmemi istiyor. İkrarım sadece sözle değil, imanla olmalıdır.

Yuhanna 11:17-32
17 İsa Beytanya’ya yaklaşınca Lazar’ın dört gündür mezarda olduğunu öğrendi. 18 Beytanya, Yeruşalim’e on beş ok atımıkadar uzaklıktaydı. 19 Birçok Yahudi, kardeşlerini yitiren Marta’yla Meryem’i avutmaya gelmişti. 20 Marta İsa’nın geldiğini duyunca O’nu karşılamaya çıktı, Meryem ise evde kaldı.

21 Marta İsa’ya, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. 22 Şimdi bile, Tanrı’dan ne dilersen Tanrı’nın onu sana vereceğini biliyorum.”

23 İsa, “Kardeşin dirilecektir” dedi.

24 Marta, “Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum” dedi.

25 İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. 26 Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?”

27 Marta, “Evet, ya Rab” dedi. “Senin, dünyaya gelecek olan Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman ettim.” 28 Bunu söyledikten sonra gidip kızkardeşi Meryem’i gizlice çağırdı. “Öğretmen burada, seni çağırıyor” dedi.

29 Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa’nın yanına gitti. 30 İsa henüz köye varmamıştı, hâlâ Marta’nın kendisini karşıladığı yerdeydi. 31 Meryem’le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler.

32 Meryem İsa’nın bulunduğu yere vardı. O’nu görünce ayaklarına kapanarak, “Ya Rab” dedi, “Burada olsaydın, kardeşim ölmezdi.”


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?