fbpx

Resim: FotoDuets

Orada, on iki yıldır kanaması olan bir kadın vardı… Kadın, İsa hakkında anlatılanları duymuştu. Bu nedenle, kalabalıkta O’nun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden, “Giysilerine bile dokunsam kurtulurum” diyordu. O anda kanaması kesiliverdi. Kadın, bedeninin derinliğinde acıdan kurtulduğunu hissetti.—Markos 5:25–29

Bir süre için bu kadının dünyasına girelim. Bedensel bir hastalığı, bir “kanama sorunu” var. Uzun bir süre acı çekmiş, on iki yıl hiçbir tedavi görmeden kanaması devam etmiş. Onun günlük yaşamını düşünün. Daima kanaması var. Bununla uğraşması, kendisini temizlemesi, elbiselerini yıkaması (çamaşır makinelerinin olmadığı bir çağda) gerekiyor. Ama hepsi bu kadar değil. Onun yaşadığı kültürde, kanamalı olduğu için murdar kabul ediliyor. Dolayısıyla, şehrin dışında yaşaması gerekiyor. Ailesinden ve yuvasından uzakta, sürgün edilmiş bir durumda. En acı olan yönüyse, kanama sorunundan dolayı Tanrı’ya tapınmak için tapınağa girme özgürlüğü yok. Yüreğim bu kadın için sızlıyor gerçekten.

Bu kadının yaşadığı zorluk üzerinde düşünmek, onun bu çaresiz eylemini anlamamıza yardımcı oluyor. İsa’yı duymuş. Yakınlarda olduğunu işitmiş. İmanı var. İsa’nın, kendisinin yaşamında bir şey yapabileceğine inanıyor. Kalabalıklar İsa’yı kuşatıyor ama kadın ısrarla ilerliyor ve İsa’nın giysisine uzanıyor. Dokunduğu zaman ne oluyor? Güç! Güç, İsa’dan dışarı taşıyor ve kadın mucizevi olarak iyileşiyor.

Kirliliğinin başkalarını da kirletebileceği gerekçesiyle kadının toplumdan uzaklaştırıldığını biliyoruz. Dolayısıyla İsa’ya dokunması, O’nu da kirletmeliydi. Ama tam tersi oldu. İsa’nın temizliği, onu temiz kıldı! İsa’nın kutsallığı kadının bütün rahatsızlığını alt etti, silip attı, ortadan kaldırdı. Bu olay İsa’nın herkesin önünde Zakkay’la görüşmesi ve onun evine giderek birlikte yemek yemesine benzerdir. Zakkay’ın ahlaki kirliliği, İsa’nın ahlaki temizliğiyle alt edildi, silinip atıldı ve ortadan kaldırıldı.

İsa durduğu zaman, kadınla kasten herkesin duyabileceği şekilde bir konuşma başlattı. Bunu neden yaptı? Bu kadının iyileştiğini herkesin bilmesini sağlayarak, onun toplumuna yeniden katılmasını mümkün kıldı. Kadın yuvasına kavuşmuştu. Tapınaktaki tapınmaya yeniden katılabilirdi. İsa onun fiziksel acılarıyla ilgilenmiş ve onu iyileştirmişti. Kadının geleceğiyle de ilgilendi, artık farklı bir yaşama doğru ilerleyebilmesi için herkesin onun şifa bulduğunu bilmesini sağladı.

Acı verici bir geçmişi olan bizler, bu kadının çaresizliğiyle bağ kurabiliriz. Onun imanını da ödünç alalım. İsa ona yardımcı olabilecek tek kişiydi ve kadın geldiğinde, İsa’nın kendisine yöneleceğine güvenmişti. İsa, senin bizlere de yönelmiş olduğuna güvenmemize yardım et. Kadın, O’na uzanıp dokunduğu zaman, İsa onun için yeni bir gerçeklik yarattı ve o gün yaşamı değişti. İsa, senin aynısını bizim için de yapmak istediğine inanıyoruz. Bizlerde yeni ve diri bir gerçeklik yarattığın için sana teşekkür ederiz.


İsa’yla ve dolayısıyla Tanrı’yla ilgili bugünkü öyküde dikkatinizi çeken ne oldu?