fbpx

Resim: Scarsellino

Yahudi yetkililer İsa’ya, “Bunları yaptığına göre, bize nasıl bir belirti göstereceksin?” diye sordular.  —Yuhanna 2:18

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
13–17: İsa kendisinin Tanrı’nın Oğlu olduğunu açıklar ve tapınaktaki satıcıları kovar. “Tanrı’nın evi”, asla ticaret yeri olamaz. İsa şimdi kilisemize gelirse, ilk olarak neyi temizlemek isteyecektir? Kilisemizde İsa’nın yüreğini kederlendiren, temiz sayılmayan işler var mı? Bunlardan nasıl kurtulabiliriz?

21, 22: Gerçek tapınak bina değil, İsa Mesih’in kendisidir. Bu gerçeği hatırlayarak yaşıyor muyum?

23–25: İsa kendisine mucizeleri gördükleri için inanlara güvenmez. O kişinin içinden geçenleri bilir. Son günlerde benim içimden Rab’le ilgili neler geçiyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
18–20: Yahudiler İsa’nın sözlerini yanlış anlayıp bir belirti göstermesini ister. Onlar yalnız gözle görünen şeylere bakmaktadır. Ben de o Yahudiler gibi, Tanrı’nın sözlerine dünyevi bakış açısıyla yaklaşıp O’nun sözlerini yanlış anlıyor muyum?

21: O dönemde tapınak, Yahudilerin yaşamlarında merkezi bir konumdadır. Yahudilerin tapınağı merkez alarak yaşaması gibi, ben de gerçek tapınak olan İsa’yı hayatımın merkezine alarak yaşamalıyım. İsa yaşamımın merkezinde mi?

 

Yuhanna 2:13–25
13 Yahudiler’in Fısıh Bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim’e gitti. 14 Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü. 15 İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu, para bozanların paralarını döküp masalarını devirdi. 16 Güvercin satanlara, “Bunları buradan kaldırın, Babam’ın evini pazar yerine çevirmeyin!” dedi.

17 Öğrencileri, “Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek” diye yazılmış olan sözü hatırladılar.

18 Yahudi yetkililer İsa’ya, “Bunları yaptığına göre, bize nasıl bir belirti göstereceksin?” diye sordular.

19 İsa şu yanıtı verdi: “Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım.”

20 Yahudi yetkililer, “Bu tapınak kırk altı yılda yapıldı, sen onu üç günde mi kuracaksın?” dediler.

21 Ama İsa’nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. 22 İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar, Kutsal Yazı’ya ve İsa’nın söylediği bu söze iman ettiler.

23 Fısıh Bayramı’nda İsa’nın Yeruşalim’de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları O’nun adına iman ettiler. 24 Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. 25 İnsan hakkında kimsenin O’na bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?