fbpx

Resim: SimpleFoto

[İsa] şöyle dedi: “Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu, çevrede duran halk için, beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim.”…“Lazar, dışarı çık!” Ölü… dışarı çıktı.— İsa’yla ve dolayısıyla Tanrı’yla ilgili bugünkü öyküde dikkatinizi çeken ne oldu? — Yuhanna 11:41–44

Biz İsa’ya bakıyoruz ama O’nu başkalarıyla olan ilişkilerine bakarak tanıyoruz. Bu mantıklıdır çünkü İsa göklerden bizleri arayıp bulmak için gelmiştir. Tanrı, İsa’yı kendisiyle aramızdaki ilişkiyi onarması için göndermiştir. Bu nedenle elbette Kutsal Yazılar kendisini tanımamıza yardımcı olmak için, O’nun bizimle nasıl bağ kurduğunu ve bizi nasıl tanıdığını ifade eden öykülere yer vermektedir. Bizler O’nun bizi nasıl tanıdığını gördükçe, nasıl bizim ardımıza düştüğünü öğreniriz.

Bugün O’nun bir dostunun ardına düştüğünü görüyoruz. İsa, Lazar’la ve ailesiyle zaman geçirmiştir ve Lazar’ın ölümüne çok kederlenir. Fevkalade olansa şu ki, Lazar’ın öyküsü son bulmaz.İsa 5. Markos metnindeki kadının yaşamını değiştirmek için gücünü nasıl kullandıysa, Lazar için de öyle kullanacaktır.

İsa’nın gücünü düşünmek bizi alçalttır. Gözlerinizin şu anda gördüğü her şeyi yaratan kişiden söz ediyoruz. O bolluğun vücut bulmuş hâlidir. Bolluğunu sizler ve benim için dökmektedir. Kendisinde olanı paylaşmaktadır. Zakkay’da ve kanamalı kadında gördüğümüz gibi, kendisinin kutsallığını paylaşmaktadır. Kutsallığı onların olmuştur ve aynı şekilde bizim de olmaktadır. Bugün İsa gücünü Lazar yararına paylaşıyor. İsa, kendisinin bol yaşamıyla Lazar’ı ölümden diriltir.

Ama bir dakikalığına geriye dönelim. Lazar öldü. Yaşamı son buldu. Bağ kurabiliyor musunuz? Geçmişinizin yaşamınız üzerinde ölüm ağırlığı olduğunu hissediyor musunuz? Sanki karanlıktan ve (mecazi olarak) ölümden başka bir geleceğiniz yokmuş gibi mi? Gelecek hafta, ruhsal okumamızın ikinci kısmına başlayacağız. Geçmişinizin ayrıntılarına gireceğimiz için ve bunu yapmak muhtemelen ölüm kokusu saçan kirli bir mezarı açmaya benzediği için, en zor kısım burası olabilir. Geçmişle yüzleşmek böyle hissettirebildiği için, geçtiğimiz günlerde İsa’ya odaklandık. Gördüğümüz şeyleri bir araya toparlayalım. Öyle ki, bu mezarı açacak cesaretimiz ve bu mezarın ötesinde yaşam bulacak imanımız olsun.

Tanrınız kimdir ve sizinle nasıl bağ kurar?
Bu Tanrı kendisiyle konuşmanız için sizi davet etmektedir.
Sizi dinlemektedir.
Size yaklaşmaktadır.
Sizinle paydaşlık etmektedir.
Sizi kutsal kılmaktadır.
Sizi iyileştirmektedir.
Size yeni yaşam vermektedir.
İsa güçlüdür ve gücünü sizin adınıza kullanmaktadır
Ve bunların hepsi doğru olduğu için, öykünüz sonlanmamıştır.


Tanrı’nın gücünün her şeye yettiğini nesnel bir gerçek olarak söylemek kolaydır. Gücünü sizin yararınıza kişisel olarak kullanacağına inanmak daha mı zordur? Bunu zor kılan nedir?