fbpx

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 2:18-28.

Tiyatira şehri Lidyalılar tarafından kurulmuş sonrasında ise sırasıyla Makedonlar, Galatyalılar ve Bergama kralları tarafından ele geçirilmişti. Bu yörenin ilahı Lidya, Makedon, ve Grek inançlarının kaynaşmasından ortaya çıkan Helius Pythius Apollo adını taşırdı. Tiyatira emekçi sınıfların ve çeşitli meslek topluluklarının faaliyet gösterdiği bir şehirdi. Tiyatira, Filipi şehrinde imana gelen ve oradaki kilise’nin kurulmasında başrol oynayan kumaş boyacısı Lidya’nın memleketidir. Bu meslek toplulukları veya işçi sendikaları genellikle birer koruyucu ilahın gücüne sığınırdı. Bu durum imanlı esnafların üzerinde, “ya meslek grubunun özel putperest ibadetleri ve eğlencelerine uyarsın ya da çevresiz kalırsın, işsiz kalırsın” diye bir baskı oluşturuyordu. İzebel (2:20) olarak adlandırılan bir kadın bu konu üzerinde şehirde öğreti verir ve imanlıların bu törenlere katılıp diğer kutlamalarla kaynaşarak ruhlarını kirletmeyeceğini savunur. İlginçtir ki, İzebel ismi bir zamanlar İsrail’i ahlaksızlığa ve putperestliğe sürükleyen Fenikeli bir kraliçenin de ismidir (1Korintliler 16:31; 18:4,13). Kilisenin çoğu bu tuzağa düşse de, sadık kalan bir avuç imanlı vardı. Rab bu azınlığı takdir ediyor ve “Sizde olana sımsıkı sarılın” (2:25) diyerek teşvikte bulunuyor.

Sadık kalan azınlığa ödüller vaat ediliyor: “Ben Babam’dan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim…Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Kulağı olan, Ruh’un kiliselere ne dediğini işitsin.” Yani sadık kalan imanlılara geçici yetki ve itibar arayan sadakatsız imanlıların tersine kalıcı bir yetki ve itibar vaat ediliyor. Sadık kalan imanlılara Mesih’in ikinci gelişinde uluslar üstünde yetki verilecek. Ayrıca İsa’nın ünvanı olan “Sabah yıldızı” (bkz. Vahiy 22:16) kendilerine de bahşedilecek, yani cennette kalıcı bir itibara sahip olacaklar.

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji

KAYNAKÇA:

  • Madrigal, Carlos. Kıyamet Günü. Yeni Yaşam Yayınları. İstanbul, 2000, sf. 54-57.
  • McRay, John. “Archaeology & The New Testament.” Baker Academic. Grand Rapids, 2008, sf. 244-247.
  • Wilson, Mark. “Biblical Turkey, A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor.” Ege Yayınları. İstanbul, 2010, sf. 319-321.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resimler: (harita) http://bibleatlas.org, Wikimedia Commons.