fbpx
Resim: Ingo Mehling

Bugün Antalya’ya bağlı Aksu kasabasında, Toroslar’ın eteklerine kurulu bir kent olarak zamana direniyor Perge antik kenti. Perge Kenti’nin ana kapısı, Hadrianus Kapısı diye anılır ve 4. yüzyılda yapılan duvarlarla bütünleşir. Bu görkemli anıt kapı, kent duvarları-nın yapımından iki yüzyıl önce de ayaktaydı. Hadrianus Kapısı geçi-lince bir Helenistik kapının bulunduğu avluya çıkılır. Pavlus’un geç-tiği kapı ise tek yere açılıyordu; Rab’bin huzuruna. O da bu huzura alnı dik çıkabilmek için kutsal yolculuğunu sürdürüyordu.1

Anadolu’da Hristiyanlık

Yazar bu kitabın bölümlerini kullanma izni verdi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen kopyanızı buradan satın alınız.