fbpx
Salamis, Kıbrıs / Resim: Carole Raddato

Elçi Pavlus, ikinci müjdeleme yolculuğuna İ.S. 50-52 yılları arasında yine Antakya’dan başladı. Barnabas Markos’la birlikte Kıbrıs’a giderken, Pavlus’un yanında yol arkadaşı olarak Silas vardı. Suriye ve Kilikya bölgelerinde Tanrı’nın buyruğunu insanlara ulaştırırken, Hristiyanlık da denize atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi genişliyordu. Pavlus daha önce kurmuş olduğu kiliseleri ziyaret etmek ve onları Tanrı’nın sözünde teşvik etmek için yeniden Derbe ve Listra’ya uğradı.

 

Anadolu’da Hristiyanlık

Yazar bu kitabın bölümlerini kullanma izni verdi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen kopyanızı buradan satın alınız.