fbpx

İsrail kralı Yehu Eski Ahit’in 1.Krallar 10 ve 11. bölümlerinde yer alan bir kraldır. Elişa tarafından meshedilir ve Ahav’dan sonra İsrail tahtına geçer. Yehu, Ahav’ı, İzebel’i, ve Baal kahinlerini öldürür, ayrıca Baal tapınaklarını yıkar. İsrail’i bu ahlaksız alışkanlıklardan kurtaran Yehu Rab tarafından takdir görse de, hayatının geri kalanında Rabbi izlemez. Kutsal Kitap olayı şöyle özetir: “RAB Yehu’ya, “Gözümde doğru olanı yaparak başarılı oldun” dedi, “Ahav’ın ailesine istediğim her şeyi yaptın. Bunun için senin soyun dört kuşak İsrail tahtında oturacak. ”Gelgelelim Yehu İsrail’in Tanrısı RAB’bin yasasını yürekten izlemedi, önemsemedi. Yarovam’ın İsrail’i sürüklediği günahlardan ayrılmadı. RAB o günlerde İsrail topraklarını küçültmeye başladı. Aram Kralı Hazael Şeria Irmağı’nın doğusunda Gadlılar, Rubenliler ve Manaşşeliler’in yaşadığı bütün Gilat bölgesini, Arnon Vadisi’ndeki Aroer’den Gilat ve Başan’a kadar bütün İsrail topraklarını ele geçirdi.”

1846’da Sir Austen Henry Layard tarafından keşfedilen III.Şalmanezer dikilitaşı’nın tarihi M.Ö. 825 senesi. Dikilitaş’ta III.Şalmanezer’e haraç getiren 20 kral resmedilmektedir. Bu kralların bir tanesi M.Ö. 841 senesinde haraç getiren Yehu. Her ne kadar Kutsal Kitap bu olaydan bahsetmese de, bu olaylar Yehu’nun düşüş yaşadığı ve İsrail’in zulüm görüp küçüldüğü döneme denk gelmektedir. Londra British Museum’da sergilenen bu eser bir Kutsal Kitap karakterinin en eski resmedilişi oluyor. Kayıta göre Yehu Fenikiye ve Yahuda krallıklarıyla ittifakını bozup Asur imparatorluğuna boyun eğer. Bu yeni bağın bir göstergesi olarak da Asur’a bir haraç öder.

Yazıt’ın Türkçe çevirisi şöyledir: “Omri oğlu Yehu’nun haracı (Omri İsrail krallığı için kullanılan isimdir): Kendisinden altın, gümüş, altından bir kase, altından sivri dipli bir vazo, altın kupalar, altından kovalar, kalay, bir kral asası ve mızraklar elde ettim.”

Rab’den uzaklaşan bu kral böylece verimsiz ve başarısız bir hükümdarlık sürdürmüş olur​.

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji


 

KAYNAKÇA:​

  • Hoerth, Alfred J. “Archaeology & The Old Testament.” Baker Academic. Grand Rapids, 2009, sf. 321-322.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resimler: Steven G Johnson. Wikimedia Commons.