fbpx

Resim: Nik Shuliahin

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
10,11: Tanrı, O’na iman edenleri üstün gücüyle, ruhsal silahlarla güçlendirir. Pavlus, imanlılar için Tanrı’nın üstün gücünü anlamaları için dua etti (1:19-3). Bugün de kötü ruhlarla savaşırken zafere ulaşmam için beni güçlendiren Tanrı’nın gücüne güvenirim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
12,13: Savaşımız, bedende yaşayan insanlara karşı değil, Tanrı’ya karşı çıkan karanlığın çeşitli güçlerinedir. İblis ve kötü ruhlar hayal ürünü varlıklar değildir. Savaşmam gereken düşmanlar hakkında yeterince bilgim var mı?

14-17: Ruhsal savaşa çıkanların Tanrı’nın sağladığı silahlarla kuşanması gerekir. Gerçek, doğruluk, esenlik Müjdesi, iman, kurtuluş. Kutsal Ruh ve Tanrı’nın sözü gibi gereken silahları kuşanıp uyanık kalmazsak; kükreyen aslan gibi yem arayan İblis’e yenik düşebiliriz. Tanrı’nın sağladığı silahlarla iyice kuşandım mı?

18-21: Silahla kuşanmak kadar önemli olan şey de duadır. Dua etmeden silahların etkisi yeterli olamaz. Her an Ruh’un yönetiminde dua ederken hem kendimiz için hem de başkaları için dua etmemiz gerekir. Müjde paylaşanlar için yeterince dua desteğinde bulunuyor muyum?

21-24: Pavlus Efes’teki imanlı kardeşlere kendi durumunu bildirmek için Tihikos’u gönderir. Bugünkü sözlere göre teşvik etmem gereken biri var mı?
 

Efesliler 6:10-24
10 Son olarak Rab’de, O’nun üstün gücüyle güçlenin. 11 İblis’in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanın. 12 Çünkü savaşımız insanlarakarşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. 13 Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı’nın bütün silahlarını kuşanın.

14-15 Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. 16 Bunların hepsine ek olarak, Şeytan’ınbütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. 17 Kurtuluş miğferini ve Ruh’un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. 18 Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh’un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. 19 Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin; öyle ki, Müjde’nin sırrını cesaretle bildirebileyim. 20 Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim Müjde’yi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin.

21 Nasıl olduğumu, ne yaptığımı sizin de bilmeniz için sevgili kardeşimiz, Rab’bin güvenilir hizmetkârı Tihikos size her şeyi bildirecektir. 22 Kendisini bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için size gönderiyorum.

23 Baba Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten kardeşlere imanla birlikte esenlik ve sevgi diliyorum. 24 Tanrı’nın lütfu Rabbimiz İsa Mesih’i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun.

 

• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?