fbpx

Resim:  Yuhanna 11:47-57

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
51,52: İsa, Kayafa’nın sözlerini tersine çevirir ve bunu kendi ölümü ile ilgili bir ön bildiri olarak kullanır. İsa, sadece Yahudilere değil, dağılmış olan Tanrı halkına da yaşam verip onları kendi halkı yapabilir. Ben de O’nun halkından mıyım? Cevabım evet ise, bu seçilmiş halktan biri olmak yaşantımı nasıl etkiliyor?

54: İsa tehlikeden kaçınır. Bazen bu tür tehlikelerle doğrudan karşı karşıya kalmıştır, bazen de kendini gizlemeyi yeğlemiştir. Bu, yaşayan Tanrı ile kişisel ilişki kurup O’nun isteğini öğrenerek hareket eden İsa’nın bilgeliğinin göstergesidir. Yaklaşmakta olan tehlikelere karşı Rab’bin ne söylediğine kulak veriyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
47,48: Daha önce birbirlerine düşman olan başkâhinler ve Ferisiler, İsa’yı yakalamak için işbirliği yapar. Mesih’in, hiçbir şekilde inkâr edilemeyecek belirtilerinin karşısında, kendi bencillik ve isteklerini sergilerler. Ben de bugünlerde herhangi bir bencil girişime yelteniyor ya da çıkarım için İsa’ya karşı geliyor muyum?

55,56: İnsanı Fısıh Bayramı değil, İsa arındırır. O’nu öylesine meraktan değil, arındırabildiği ve yaşam verebildiği için aramalıyım. İsa’nın ardından gitme amacım nedir?

Yuhanna 11:47-57
47 Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler, Yüksek Kurul’u toplayıp dediler ki, “Ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. 48 Böyle devam etmesine izin verirsek, herkes O’na iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar.”

49 İçlerinden biri, o yıl başkâhin olan Kayafa, “Hiçbir şey bilmiyorsunuz” dedi. 50 “Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz?”

51-52 Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa’nın, ulusun uğruna, ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı’nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. 53 Böylece o günden itibaren İsa’yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar.

54 Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efrayim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. 55 Yahudiler’in Fısıh Bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim’e gitti. 56 Orada İsa’yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, “Ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi?” diye soruyorlardı.

57 Başkâhinlerle Ferisiler O’nu yakalayabilmek için, yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?