fbpx

Resim: Rod Long

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1-7: Güçlü olan Tanrı, Rabbimiz’dir. Güçlü Tanrı’yı canlı bir şekilde, ezgilerle övelim. O’nun mutlak adaleti ve sevgisi yüreğimize dokunuyor mu? Tanrı sonsuza dek sessiz kalmaz. O, bize öğüt verir ve doğru yola gelmemiz için seslenir. “Senin Tanrın” diye seslenen Tanrı’nın o gür sesini duyuyor muyuz?

15: Tanrı, sıkıntılı günlerde kendisine seslenen kişiyi kurtarır. Bizi kurtaran Rab’bi, yaraşır biçimde yüceltiyor muyuz? O yüceltilmeye layıktır!

16: Tanrı, kötülere de seslenir. Kötüler kimlerdir ve onları nasıl tanımlayabiliriz? Tanrı onlara niçin seslenmektedir (Vaiz 5:1-2)?

21,22: Tanrı, tövbe etmemize fırsat vermek için yargıyı erteler. Bazen Tanrı’nın sessiz kaldığına tanık oluruz. Tanrı’nın neden sessiz kaldığını hiç düşündük mü? Suçlarımızı gözümüzün önüne semeden önce, O’na dönmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
14,15: Tanrı’nın benden asıl istediği nedir? Sıkıntılarım var mı? Yardım istemek için kime gidiyorum? O’na verdiğim sözü her zaman yürekten yerine getiriyor muyum? O’nu tüm yürekle sevdiğimi nasıl göstereceğim?

16-21: Günlük yaşantıma bakmalıyım. Davranışlarım Tanrı’nın isteğine uygun mu? Beni sık sık günaha teşvik eden konular varsa, onlar nedir? Tanrı’nın istediği gibi biri olmak için O’nun sözüne itaat etmeli ve yaşayışıma dikkat etmeliyim.

Mezmur 50:1-23
1 Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor;
Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar
Yeryüzünün tümüne sesleniyor.

2 Güzelliğin doruğu Siyon’dan
Parıldıyor Tanrı.

3 Tanrımız geliyor, sessiz kalmayacak,
Önünde yanan ateş her şeyi kül ediyor,
Çevresinde şiddetli bir fırtına esiyor.

4 Halkını yargılamak için
Yere göğe sesleniyor:

5 “Toplayın önüme sadık kullarımı,
Kurban keserek benimle antlaşma yapanları.”

6 Gökler O’nun doğruluğunu duyuruyor,
Çünkü yargıç Tanrı’nın kendisidir.

7 “Ey halkım, dinle de konuşayım,
Ey İsrail, sana karşı tanıklık edeyim:
Ben Tanrı’yım, senin Tanrın’ım!

8 Kurbanlarından ötürü seni azarlamıyorum,
Yakmalık sunuların sürekli önümde.

9 Ne evinden bir boğa,
Ne de ağıllarından bir teke alacağım.

10 Çünkü bütün orman yaratıkları,
Dağlardaki bütün hayvanlar benimdir.

11 Dağlardaki bütün kuşları korurum,
Kırlardaki bütün yabanıl hayvanlar benimdir.

12 Acıksam sana söylemezdim,
Çünkü bütün dünya ve içindekiler benimdir.

13 Ben boğa eti yer miyim?
Ya da keçi kanı içer miyim?

14 Tanrı’ya şükran kurbanı sun,
Yüceler Yücesi’ne adadığın adakları yerine getir.

15 Sıkıntılı gününde seslen bana,
Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.

16 Ama Tanrı kötüye şöyle diyor:
“Kurallarımı ezbere okumaya
Ya da antlaşmamı ağzına almaya ne hakkın var?

17 Çünkü yola getirilmekten nefret ediyor,
Sözlerimi arkana atıyorsun.

18 Hırsız görünce onunla dost oluyor,
Zina edenlere ortak oluyorsun.

19 Ağzını kötülük için kullanıyor,
Dilini yalana koşuyorsun.

20 Oturup kardeşine karşı konuşur,
Annenin oğluna kara çalarsın.

21 Sen bunları yaptın, ben sustum,
Beni kendin gibi sandın.
Seni azarlıyorum,
Suçlarını gözünün önüne seriyorum.

22 “Dikkate alın bunu, ey Tanrı’yı unutan sizler!
Yoksa parçalarım sizi, kurtaran olmaz.

23 Kim şükran kurbanı sunarsa beni yüceltir;
Yolunu düzeltene kurtarışımı göstereceğim.”


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?