fbpx

Ancak zevkini RAB’bin Yasası’ndan alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.  —Mezmur 1:2

Bu Memur’da tarif edilen “kötü”, “günahkâr” ve “alaycı” insanlar (1.ayet), günahlı şeyler hakkında düşünüp de düşündüğü şeyleri yapan insanlardır. Kutsal Kitap onları “Yatarken fesat ve kötülük tasarlayanların vay haline!” (Mika 2:1) olarak niteliyor. Eğer insanları durdurup ne hakkında düşündüklerini sorarsanız çoğunlukla alacağınız cevap günahtan etkilenen istek ya da planlarla ilgili olacaktır. Düşüncelerinin hepsinin günahtan etkilendiği için yaptıkları da günahla doludur. Üzerinde düşündükleri şeyleri yaparlar.

İsa Mesih’e inananlar da bu konuda farklı değildir. Onlar da düşündükleri şeyleri yaparlar. Bundan kaçmak imkânsızdır. “Her şeyden önce de yüreğini koru, çünkü yaşam ondan kaynaklanır.” (Süleyman’in Özdeyişleri 4:23) “Yaşam ondan kaynaklanır” kavramı ile kastedilen şeyler kalbinden çıkan hareketler ve sözlerdir. Bu fikir basittir ama sık sık bunun farkında olmuyoruz. Zihnimizin ara sıra günaha sürüklenmesine izin vermek ne kadar kolaydır. Sonra bir günahla karşı karşıya kalıp şaşkınlığa uğradığımızda buna nasıl düştüğümüzü merak ederiz. Nasıl oldu? Zihnimiz onunla karşılaşmadan çok daha önce böyle bir fırsat düşünüyordu. Günah işlemeden önce kendimizi memnun etmeyi ya da Tanrı’yı memnun etme yolundan sapmayı düşünüyorduk. Ne düşünürsek onu yaparız.

Peki ne hakkında düşünmeliyiz? Bu Memur’un netleştirdiği fikir budur: Mesih İnanlısı Tanrı hakkında düşünen birisi olacaktır. Tanrı’yı tanımamız için Tanrı Kendisini Söz’ünde açıklamıştır. Birçok insan Tanrı hakkında düşünür ama fikirleri Tanrı hakkındaki gerçekle uyuşmaz. Ya Tanrı’nın Kendisinin söyledikleri hakkında bilgisiz davranırlar ya da gerçeğe direnmeyi seçerler. Bununla birlikte Mesih İnanlısı, Göksel Baba’sı hakkındaki gerçeği biliyor ve bunu seviyor. İmanlı kişi Tanrı hakkında düşünmeyi seven bir kişidir. Sonuç olarak, Tanrı hakkında düşündükçe O’nu memnun etmeye ve O’nun gibi hareket etmeye başlarız.

Tam anlamıyla Tanrı hakkında düşünmek için Kendisi hakkında ne bildirmiş olduğunu bilmemiz gerekir. Buna göre düşüncelerimize yön verecek ihtiyacımız olan bilgiyi bulmak için O’nun Sözü’nü okumalı ve çalışmalıyız. Eğer Tanrı hakkındaki gerçekleri bilmezsek, O’nun hakkında doğru bir şekilde düşünemeyiz. Eğer O’nun hakkında doğru bir şekilde düşünmezsek O’na itaat edemez ve O’nu memnun edemeyiz. Ama Tanrı’nın, Kendisi ve istedikleri hakkında açıkladıklarını düşünürsek şöyle olabiliriz: “Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır.” (Mezmur 1:3) Anlamak bu kadar kolay.

Bu çalışmaların amacı şudur: Tanrı hakkında Tanrı Sözü’nden bir şeyler öğrenip öğrendiğimiz şeyler üzerinde derin derin düşünmek. Çünkü O, Tanrı’yı tanımamızı ve memnun etmek amacıyla Kendisi hakkında düşünmemizi istiyor. Gerçek bir imanlı için böyle bir hareket zevk verecektir çünkü…

Mesih İnanlısı Tanrı hakkında düşünen kişidir.