Siloa Yazıtı

Siloa Yazıtı

“Hizkiya’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün başarıları, bir havuz ve tünel yaparak suyu kente nasıl getirdiği, Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.” (2. Krallar 20:20) M.Ö. 7. yüzyılda Yahuda krallığı büyük bir tehlike altındadır. Kral Davud’un...