fbpx

“Hizkiya’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün başarıları, bir havuz ve tünel yaparak suyu kente nasıl getirdiği, Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.” (2. Krallar 20:20)

M.Ö. 7. yüzyılda Yahuda krallığı büyük bir tehlike altındadır. Kral Davud’un torunlarından Kral Hizkiya Kudüs’ü kuşatmaya çalışan Asur Kralı Sanherib’in suyun akışını keseceğini öngörür ve Gihon’un kaynağından kente su taşıyacak bir tünel kazdırtmaya karar verir. İki ayrı girişten çalışmalarını sürdüren işçiler birbirlerinin sesini duyduklarında başardıklarını anlarlar ve bu su kaynağına İbranice ‘Siloa’ adı verilir. Daha sonra tünelin ortasına Siloa Yazıtı diye adlandırdığımız bu yazıt yerleştirilir. Yazı Kudüs’ün güneydoğusunda ki Gihon kaynağının sularını kente taşıyacak olan tünelin yapımını anlatır. Daha sonra bu kaynaktan oluşacak olan Kudüs’te ki Siloa havuzu İncil’de İsa’nın bir kaç mucizesinde yer alır. İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan bu eski İbranice yazıtın tercümesi şöyledir:

“1. satır:…kazısı; kazı nasıl yapıldı; daha….

2. satır: Kazmalar anı doğrultuda ve birbirine karşı idiler. Kanalın açılmasına üç arşın kala sesler işitildi.

3. satır: Bu sesler karşılıklı olarak birbirine bağıranların sesi idi. Çünkü orada kuzey ve güneyinden açılan tünel birleşiyordu. Ve o gün

4. satır: Kanal açılmış oldu. Tünelin açılması ile her iki tarafta ki işçiler ve kazmaları karşılaştılar.

5. satır: Sular kaynaktan bin arşın uzaklıktaki havuza aktı ve

6. satır: İşçilerin başları üstündeki kayanın yüksekliği yüz endaze idi.”

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji


 

KAYNAKÇA:

  • Pasinli, Alpay. “Istanbul Archaeological Museums.” A Turizim Yayinları. Istanbul, 2012, sf. 170.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: Wikikati. Wikimedia Commons.