fbpx
Pavlus’un birinci müjdeleme yolculuğunun Anadolu’nun Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri vardır. Kutsal Kitap’ta adı geçen birçok yer Anadolu’da bulunmaktadır. Pavlus üç müjdesel yolculuğunu batı Anadolu’da yapmıştır.

Hristiyanlığın Anadolu’da yayılışı, Antakya’daki Yahudi topluluğundan bazılarının İsa Mesih’e iman etmesiyle başladı. İstefanos’un öldürülmesiyle Mesih İsa’ya inananlara karşı başlatılan saldırılar devam ediyordu. Bu saldırılar karşısında yerlerini terk etmek durumunda kalan Mesih İsa inananları Fenike, Kıbrıs ve Antakya’ya kadar gittiler. Çeşitli yerlere dağılmak durumunda kalan Mesih imanlıları her gittikleri yerlerde Tanrı’nın sözünü Yahudiler arasında yayıyorlardı. “İstefanos’un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya’ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudiler’e duyuruyorlardı.” 1

İlk imanlılar arasında yer alan Kıbrıs ve Kirineli bazı kişiler Antakya’ya gelip Yunanlılar’a da Rab İsa’nın sevindirici haberini bildirdiler. “Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar Antakya’ya gidip Grekler’le de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa’yla ilgili Müjde’yi bildirdiler.” 2 Günler geçtikçe çok sayıda insan iman ederek Rab’be dönüyordu. İncil’in Yahudi olmayan diğer halklara da verilmesi haberi Yeruşalim’deki kilise topluluğuna ulaşınca Barnabas’ı Antakya’ya gönderdiler. Antakya’ya varıp Rab’bin lütfunu gören Barnabas, Yahudi olmayanların da iman etmesine çok sevindi.

Anadolu’da Hristiyanlık

Yazar bu kitabın bölümlerini kullanma izni verdi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen kopyanızı buradan satın alınız.