fbpx

Çoğu kişi Kutsal Kitap’ın en eski yazıtının M.Ö. 2.-3. yüzyıla dayanan Kumran (Ölü Deniz) yazıtları olduğunu zanneder. Fakat Kumran yazıtlarından en az 400 sene daha eski bir yazıt var: “Ketef Hinnom” veya diğer ismiyle “Gümüş Muska” yazıtı.

1979 Kudüs’te St. Andrews kilisesi yakınlarında gün ışığına çıkan bir antik mezarda bulunan iki küçük tomar binlerce senedir kilden yapılmış kapların içinde saklı duruyordu. 1979’da keşfedilmelerine rağmen 2000’li senelerin ortalarına kadar parçalanabilecekleri korkusuyla açılmamış ve detaylı olarak incelenememişlerdir. İlk defa incelendiklerinde ise arkeoloji dünyası hayrete düşmüştür. Üstünde ne yazılıydı? Kutsal Kitap’tan ayetler! Her iki yazıtta Çölde Sayım 6:24-26 ayetleri mevcuttur: “RAB sizi kutsasın ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin.” Üstelik büyük tomarın arka tarafında Çölde Sayım 7:29’dan ve Mısır’dan Çıkış kitabından da ayet alıntıları mevcuttur!

Bu yazıtlar fevkalade önemlidir çünkü bir çok liberal bilim adamı Eski Ahit’in Babil Sürgünü sırasında yazıldığını (M.Ö. 580) öne sürmekteyken, bu yazıtlar M.Ö. 7.yüzyılın öncesine dayanan yazılı bir kelam geleneğinin var olduğuna dair kanıt sunmaktadır. Yani yıllardır ağızdan ağıza dolaşan liberal tezler bu küçük keşifle  suya düşmüştür.

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji


 

KAYNAKÇA:

  • Barkay, Gabriel, et al., “The Challenges of Ketef Hinnom: Using Advanced Technologies to Recover the Earliest Biblical Texts and their Context.” Near Eastern Archaeology 66, 2003, sf. 162-171.
  • Caesar, Stephen. The Blessing of the Silver Scrolls. 6 Ocak, 2010. http://www.biblearchaeology.org/post/2010/01/06/The-Blessing-of-the-Silver-Scrolls.aspx
  • Resim: Ketef Hinnom. http://i1.ytimg.com