fbpx
Konya Kilisesi | İncil Tarihi

Konya Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 13:51-14:6; 16:2; 18:23. Konya’da kentsel yerleşim Frig döneminde başlamıştır. M.Ö. 25 senesinde kent yakınlarında bir Roma sömürgesi oluşturulmuştur ve Grek yerleşkesi (“polis”) Roma sömürgesiyle yan yana büyümüştür....
Listra Kilisesi | İncil Tarihi

Listra Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 14:6-23, 16:1-5. Listra Konya’nın 35 km güneydoğusunda yer almaktadır. M.Ö. 25 senesinde bir Roma sömürgesi oldu. Listra’da yaklaşık 3000 kişi yaşamıştır, bunların çoğu Roma ordusundan emekliliğe ayrılmış askerlerdi....
Pavlus Galatya’da

Pavlus Galatya’da

Resim: Bernard Gagnon Galatya, bugün Türkiye’nin başkenti olan Ankara ve bölgesi diye bilinir. Listra’yı, Derbe’yi, Konya’yı da içeren bir alana sahip olan Galatyos, Hititliler’in ana kucağı gibiydi. Çünkü kral kapılarını aslan heykellerinin beklediği Hitit başkenti...
Elçiler Konya’da

Elçiler Konya’da

Resim: Servet Uygun Pavlus’la Barnabas Pisidya Antakyası’ndan ayrılarak bugün Konya diye bilinen Likaonya’nın kentleri Listra ve Derbe’ye doğru yol aldılar. Listra Likaonya’ya bağlı bir Roma kolonisiydi. Derbe ise Likaonya’nın güneydoğusunda kalan bir kentti. Derbe,...