fbpx

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 14:6-23, 16:1-5.

Listra Konya’nın 35 km güneydoğusunda yer almaktadır. M.Ö. 25 senesinde bir Roma sömürgesi oldu. Listra’da yaklaşık 3000 kişi yaşamıştır, bunların çoğu Roma ordusundan emekliliğe ayrılmış askerlerdi. Pavlus ve Barnaba ilk iki müjdeci seyahatlerinde Listra’yı ziyaret etmiştir. Burada sakat bir adamı mucizevi bir şekilde iyileştirdikten sonra Listra halkı Pavlus ve Barnaba’nın Zeus ve Hermes’in beden almış halleri olduğuna inanmış ve kendilerine kurban sunmak istemişlerdi. Pavlus ve Barnaba bu kurbanları reddederek Mesih’i müjdelemişlerdi. Sonrasında Antakya’dan ve Konya’dan gelen Yahudiler halkı kışkırtıp Pavlus’u taşlamalarına sebep olmuşlardı. Onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. Fakat Pavlus kalkıp kente geri döndü. Birçok yorumcu Pavlus’un burada ölümden dirilmiş olabileceğine ve 2.Korintliler 12:2’de geçen “On dört yıl önce alınıp üçüncü göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. Bu, bedensel olarak mı, yoksa beden dışında mı oldu, bilmiyorum, Tanrı bilir” ifadesinde Listra’daki bu ölüm tecrübesinden bahsetmiş olabileceğine inanmaktadır.

Listra’ya yapılan bu yolculuklar ile küçük bir kilise cemaati kurulur. İlk imana gelenler arasında genç Timoteos, annesi Evniki ve anneannesi Lois’i görmekteyiz (2.Timoteos 1:5). Timoteos’un Babası Grek değil, büyük ihtimalle emekliliğe ayrılan ve daha sonra Evnikiyle evlenen bir Romalı askerdi. Dolaysıyla Timoteos sünnet edilmemişti (Elçilerin İşleri 16:3). Evlerde toplanan bu küçük cemaat zaman zaman daha büyük bir cemaata sahip olan Konya’daki kardeşleri de ziyaret ederdi (Elçilerin İşleri 14:1). Timoteos genç yaşta iman ettiğinden dolayı Kutsal Yazıları çok iyi öğrenmişti. Pavlus’un ikinci ve üçüncü yolculuğunda ona eşlik etmiş, dördüncü yolculuğundan sonra Pavlus Roma’da ev hapsindeyken Timoteos, Pavlus’un katipliğini yapmıştı. 1. ve 2. Selanikliler’e, 2. Korintliler’e, Filipililer’e, Koloseliler’e, ve Filimon’a mektupları kendisi yazmıştır. Daha sonra ise, Efes’teki kilisenin önderi olarak atanmıştı Günümüzde Listra Türkiye’de kazılmamış sit alanlarından bir tanesidir.

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji

KAYNAKÇA:

  • McRay, John. “Archaeology & The New Testament.” Baker Academic. Grand Rapids, 2008, sf. 239-240.
  • Wilson, Mark. “Biblical Turkey, A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor.” Ege Yayınları. İstanbul, 2010, sf. 173-174.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resimler: (harita) http://www.biblehistory.com, Wikimedia Commons.