fbpx
Resim: MrPanyGoff

Gemileri önce Semadirek Adası’na, ertesi gün de Neapolis’e gitti. Oradan Filipi Kenti’ne geçtiler. Burası Makedonya’nın önemli bir kenti ve yerleşim merkeziydi. Pavlus ve beraberindekiler Filipi’de ilk Avrupa kilisesini kurdular.¹ Ama kötülük her yerde olduğu gibi orada da karşılarına çıktı. Dövülüp hapse atıldılar. Tanrı’nın mucizeleri yine onların yanındaydı ve kurtulmalarını sağladı.²

Pavlus’la Silas her yerde olduğu gibi burada da dua edilen yere gitti. Bu kentte Yahudi halkı az olduğu için havra kurulmamıştı. Dua edilen yerde, Lidya adındaki varlıklı bir kadın Pavlus’u dinliyordu. Filipi Kenti’nde İsa’ya gelen ilk oydu. Pavlus, Makedonya’nın Filipi Kenti’nde Anadolu’nun Akhisar ilçesinden Lidya’nın desteğiyle ilk Avrupa kilisesini kurdu.³


 

  1. Kutsal Kitap, Filipililer 1-4.bölümler
  2. Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 16:16-31
  3. Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 16:11-15

Anadolu’da Hristiyanlık

Yazar bu kitabın bölümlerini kullanma izni verdi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen kopyanızı buradan satın alınız.