fbpx

Yeremya Neriya oğlu Baruk’u çağırıp RAB’bin kendisine söylediği bütün sözleri tomara yazdırdı.  —Yeremya 36:4

Kuşkusuz Eski Ahit’in en önemli peygamberlerinden biri Yeremya’dır. Kendisi Babil sürgününden önce İsrail’in uğrayacağı felaketi peygamberlik eder ve bildiğimiz kadarıyla sözlerini katibi olan Baruk yazıya döker. 1975 yılında Kudüs’te bir antikacı dükkanında 200 antik mühür içersinden 6 yy. ait iki mühür keşfedilir. Biri, Yeremya peygamberin katibi Baruk, diğeri ise kral Yehoiakin’in oğlu Yerahmeel (Yeremya 36:26). Baruk mühründe bulunan eski İbranice yazıtı şöyledir: “Katip Neria oğlu Baruk’a (aittir)” Günümüzde bu muhür Kudüs’te ki İsrail Müzesinde sergilenmektedir. 1996’da Baruk’a ait ikinci benzer bir mühür keşfedildi (resimdeki), ama bunu diğerinden ayıran özellik sol üst tarafta aynı zamanda bir parmak izinine de rastlanmış olmasıdır. 1996’da yayınlanan Biblical Archeology Dergisi bunun bizzat Baruk’un kendi parmak izi olduğunu iddia eder. Tabiki bu parmak izi iddiasını ispatlamak neredeyse imkansız. Buna rağmen bu tarz mühürlerin keşfedilmesi Kutsal Kitap’ın tarihselliğini teyit etmekte ve aynı zamanda Kutsal Kitap karakterlerinin geçmişte yaşamış ve Tanrı’ya hizmet etmiş birer gerçek kişiler olduğunu göstermektedir.

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji


 

KAYNAKÇA:​

  • Shanks, Hershel.  “Jeremiah’s Scribe and Confidant Speaks from a Hoard of Clay Bullae.”  Biblical Archeology Review 4, 1987, sf. 58-65.
  • Hoerth, Alfred J. “Archaeology & The Old Testament.” Baker Academic. Grand Rapids, 2009, sf. 364.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: http://ancientroadpublications.com/Studies/BiblicalStudies/SealofBaruch.html