fbpx

Resim: Ben White

Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi. Sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı; öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!Mezmur 139:23–24

İçebakışın nasıl bir şey olduğunu bir düşünün. Kendinizi kendiniz hakkında düşünmek için bir muayene masasının üzerine, spot lambanın altına yerleştirmenin nasıl bir şey olduğunu düşünün. Biraz içebakış sağlıklıdır. Aynaya bakarak Tanrı’ya ve başkalarına yönelik sevgimizi ve günahla savaşımızı değerlendiririz. Ancak kendimiz hakkında çok fazla düşünürsek, hayata kendimizi merkezde görerek bakarız. Kendimizi saplantı yapmak, insan korkusuna götüren köprüdür. Kendimizi merkeze koyarsak, insanları hizmet etmemiz gereken kişiler olarak görmeyi de bırakırız. Bunun yerine şöyle sorarız: “Benim hakkımda neler düşünüyorlar? Benden hoşlanıyorlar mı? Bu ilişkinin bana nasıl yararı dokunur?”

Kutsal Kitap yüreğimizi korumamız (bkz. Süleyman’ın Özdeyişleri 4:23), imanda olup olmadığımızı sınamamız (bkz. 2.Korintliler 13:5) ve Rab’bin Sofrası’nı almadan önce de kendimizi sınamamız (1.Korintliler 11:28) için çağrıda bulunur. Kendimizi sınamak, Tanrı’ya güvenmemize yardımcı olur ve günahın aldatıcılığının yüreklerimizi katılaştırmasını engeller. Ancak bazen o kadar çok içimize bakarız ki, kendimizi sınama aracı bir puta dönüşür. Başka bir deyişle, “iyi” olmak için Tanrı’ya bağımlı olmak yerine kendimizle ilgili bilgimize bağımlı hale geliriz!

139. Mezmur’un anlamamıza yardımcı olabileceği bir şey de budur. Sizin üzerinizde uzman olan kişi sizi yaratan (13-15. ayetler) ve her zaman sizinle birlikte olan Tanrı’dır (7-12. ayetler). Sonuç olarak, yüreğinizden geçen her şeyi bilmenin yükünü taşımak zorunda değilsiniz. Evet, yüreğinizi koruyun ve kendinizi sınamak için vakit ayırın ama sizi mükemmel bir şekilde tanıyan Tanrı’ya teslim olun – ve dinlenin. Her şeyi bilen bir ilah olmaya çalışmak yerine, Kral Davut gibi dua edin: “Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi! Sına beni, öğren kaygılarımı!” Ardından, sizi tanıyan, seven ve size sonsuz yaşam yolunda öncülük eden Tanrı’ya güvenin.


Etrafımdaki insanlara nasıl hizmet edebilirim? Bugün onların hangi ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirim?