fbpx

Resim: doidam10

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: İbraniler 2

Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rab’bin işinde her zaman gayretli olun.1.Korintliler 15:58

Yol kenarına düşmemek ve kolayca aldatılmamak için Mesih’le ilk deneyimimizi korumalıyız. İblis’in hilelerine karşı durabilmek için her gün yenilenmeliyiz.

Şeytan’ın sesleri ve tuzaklarına yer veremeyiz. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya bakmalıyız. Sağlam durup imanda sarsılmamak için sadık kardeşlerin teşviğine ihtiyacımız vardır. “Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh’un izinde yürüyelim” (Galatyalılar 5:25). Bunu yapmak, yaşamlarımızda İsa için canlı bir tanıklık oluşturacaktır. Ruhsal yaşamımızda daha yüksek bir düzeye erişmeye ve uyumayıp ayık ve uyanık durmaya çalışmalıyız. İblis bizi, insan doğasının yatkınlığı olan ılıklık ve ilgisizlikle uyutmak için sallamak üzere hep yanımızda olacaktır. O zaman bir uyanışa ihtiyacımız var! “Bunun için şöyle deniyor: ‘Uyan, ey uyuyan! Ölümden diril! Mesih sana ışık saçacak’” (Efesliler 5:14).

Eyüp kitabında onun çektiği sıkıntıları okuyoruz. Eyüp, başına gelenlere karşın pes etmedi, her şeyi Tanrı’ya teslim etti. Tanrı Eyüp’ü bütün sıkıntılarında kuvvetlendirdi. Eyüp’ün üç arkadaşı ona Tanrı’ya lanet edip ölmesini tavsiye etmişti! Eyüp onlar için avutmayan teselliciler demişti. Eyüp Tanrı’ya sadık kaldı. İblis yenilgiye uğratıldı! Tanrı’ya övgüler olsun! Eyüp sonunda Tanrı’dan bol bol bereket aldı.

Tanrı’ya yakın bir şekilde yaşamayı sürdürelim ve Tanrı çocukları için var olan bereketleri tadalım.

“Ve iyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz” (Galatyalılar 6:9)


Yaşam hassastır. Duayla ele alın.