fbpx

Resim: Anna-Louise

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Romalılar 5:12–21

Ne var ki, Tanrı’nın armağanı Adem’in suçu gibi değildir. Çünkü bir kişinin suçu yüzünden birçokları öldüyse, Tanrı’nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih’in lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı. —Romalılar 5:15

Bugünkü konumuz modern toplumda çok popüler olmadığı halde varoluşumuzun kesinlikle ayrılmaz bir parçasıdır.

İnsanlar neden ölür? Ölüm dünyaya Adem’in günahının sonucu olarak girmiştir. Adem’den ölümle birlikte günahlı doğayı da miras aldık. O’nun soyundan geldiğimiz için bizim de gün gelince ölmemiz gerekecektir.

Bazıları, Tanrı’nın insanların gerçekten özgür ahlaksal bireyler olup, seçim hakkına sahip olabilmesi için günah işlemelerini tasarladığı şeklinde hatalı bir görüşü savunur. Ama İsa Mesih dünyaya, kusursuz insanın yeryüzünde günahsız bir şekilde yaşayabileceğini bir kerede ve her zaman için kanıtlamak üzere gelmiştir. İsa Mesih dünyaya gelerek ruhsal ailesi için kapıyı açmıştır. Bu aile soyu, bağışlanmayla başlar ve sonsuz yaşama götürür. Yargılanmak yerine bağışlanma alabiliriz. Hiçbir şey yapmazsak, Adem aracılığıyla ölümü tadarız ama imanla Tanrı’ya yaklaşırsak İsa Mesih aracılığıyla yaşamı kazanırız.

Ölüm, Adem’in günahının sonucudur. Binlerce yıl geçmiş ve insanların günahları çoğalmıştır. Pavlus, Romalılar 5:20’de, Yasa’nın insanların günahlı konumlarını anlamaları ve merhamet ve bağışlanma bulmak üzere Tanrı’ya yöneltmek için verilmiş olduğunu açıklar. Yasa insanları günahlı konumlarından iyileştiremezdi. Kalıcı bir çare sunmuyordu. Ama İsa Mesih bizim için çareye sahiptir. Günahımıza ikna olduğumuzda bizi iyileştirmesi için İsa Mesih’e dönmeliyiz. O bizi sonsuz ölümden kurtarabilir.


İnsanlar günahlı bir doğaları olduğu için günah işler. Bağışlanmış olanları sonsuz yaşam bekler, çünkü Rabbimiz İsa Mesih’in ölümü bizim ölümümüzü yenmiştir!