fbpx

Resim: Boş mezar

Diri Olan Ben’im. Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Amin. —Vahiy 1:18

Askerler, Mesih’in başına dikenlerden bir taç koyduklarında, Krallar Kralı’nı taçlandırdıklarını bilmiyorlardı. Dikenleri başına bastırdıklarında kanlar aktığında, O’nun kanının benim ruhumu kurtaracağını bilmiyorlardı. O’nu bir kamışla dövdüklerinde, Horeb Kayası’na vurduklarını ve O’ndan yaşam kaynağının fışkıracağını bilmiyorlardı.

Kin dolu gözleriyle Rabbim’in sakin, sevgi dolu gözlerine bakışlarını bir düşünün! Dünyayı oluşturan ellerin çelik çivilerle çarmıha çakılmasının komikliğini bir düşünün! Mesih çarmıhtan inmeye karar verseydi, askerlerin çabalarının ne kadar boş olacağını bir düşünün!

Tanrı Kuzusu, kükreyen aslanı yok etti. Yahuda Oymağı’nın Aslanı, yılanın başını ezdi. Esenlik Önderi, havadaki hükümranlığın egemenini yendi. Hizmet etmeye gelen, gururla kendini yükselteni bozguna uğrattı. Tanrı Oğlu, Tanrı gibi olmayı isteyeni yenilgiye uğrattı. En Yüce Olan’ın Oğlu, seherin oğlu üzerinde zafer kazandı. Sabah yıldızı düşmüş yıldızı tepeledi. Işık, karanlığı yok etti. Sevgi, nefreti fethetti. Yaşam, ölümü yendi. Benim Rabbim böyledir!

Ölüm O’nu yok edemezdi. Mezar O’nu içinde tutamazdı. Romalı muhafızlar O’nu durduramazdı. İblis, O’nu yenilgiye uğratamazdı. Nefret O’nu fethedemezdi. Benim Rabbim böyledir!

İsa’nın kanı beni kurtarır. Lütfu beni korur. Sevgisi beni kuvvetlendirir. Kanatları üzerime gölge olur. Kuvveti bana yardım eder. Sevinci beni sarar. Sabrı beni hayrete düşürür. Varlığı beni doldurur. Ruh’u beni güçlendirir. Eli bana yol gösterir. Benim Rabbim böyledir!

İsa benim için yaşadı. Benim için öldü. Benim için ölümden dirildi. Duada benim için aracılık eder. Benim için geri gelecektir! Tanrı’ya övgüler olsun! Benim Rabbim böyledir!

Mesih kavramımız, hayattaki sorunlara tutumumuzu belirler.