fbpx

Resim: Farknot Architect

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Luka 10:25–37

Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih’te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın. —Efesliler 4:32

Günümüzde nefret, adam öldürme, ırkçılık ve istismar konusunda o kadar çok şey duyuyoruz ki, bir iyilik yapıldığını duymak insanı ferahlatıyor. Birisinin yaptığı bir iyiliği duyduğumuz her seferinde bu bize, insanların cömert, merhametli, ilgili olma ve başkalarına hizmet etme yeteneklerine sahip olduklarının esinlendirici bir hatırlatması oluyor. İyi olmak için sonsuz fırsatlar olduğu halde bunları ölüm, kötü hasat, hastalık ya da iş kaybetme gibi büyük olaylara saklamaya yatkınız. Bu tür zamanlarda iyilik mutlaka gerçekleştirilmesi gereken bir şey olduğu halde, gelişigüzel iyilikler yapmak ve bunları günlük yaşamlarımızın birer parçası haline getirmek kapasitesine de sahibiz.

Birçoğumuz Efesliler 4:32 ayetini duyarak ve İyi Samiriyeli benzetmesi aklımıza kazınmış olarak büyüdük. Buna karşın önümüze bir fırsat çıktığında kendimizi geri çekiyoruz. Hiçbir zaman fazlasıyla cesur gözükmek istemiyoruz ya da eğer yolumuzdan çıkıp bir iyilik yaparsak ve bu iyiliğimiz kabul görmezse ne yaparız diye düşünüyoruz. Gerçek iyiliğin bir bedeli yoktur ve karşılığında hiçbir şey beklenmez. Şunları yaparak iyiliği günlük yaşamınızın bir parçası haline getirin:

  • İyiliğe önem vererek. Kendinizi yaptığınız her şeyde iyi olmaya, iyi yaşamaya, iyi davranmaya ve iyi konuşmaya adayın.
  • Ertelemeyerek. En iyi niyetlerimiz işi gerçekleştirmez. O kartı bugün yazın, o mektubu bugün yazın ve o kişiyi bugün arayın. Ertelenen iyilik, yapılmayan iyiliktir.
  • Sevilmesi zor olanı severek. Sevdiklerimize iyiliği kolayca yaparız. Bugün bir düşmana iyilik yapmaya çalışın.

İyi olmaktan usanmayın; karşılaştığınız herkesin kendine göre zorlukları vardır.