fbpx

İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. —1.Samuel 15:22

Kutsal Kitap okuma parçamızın 3. ayetinde Saul’a, “Şimdi git, Amalekliler’e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür” diye bir talimat verilmişti (1.Samuel 15:3).

Tanrı bize de bu dünyaya ait şeyleri hayatlarımızdan tümüyle yok etmemiz talimatını vermiştir. Zaman zaman Saul’a fazlasıyla benzeyip benzemediğimizi düşünüyorum. Hayatımızdaki bütün kötü öğeleri ve çöpleri yok etmeye razı mıyız yoksa içimizde dünyaya ait olduğu halde yok etmeyi seçmediğimiz bazı şeyler var mı?

Saul ve halk, “Davarların ve sığırların en iyilerini Tanrı’ya kurban etmek için getirdik” dediler.

Dünyanın çirkin kötülüklerini yaşamlarımızdan ve kiliselerimizden yok etmeye istekli olmalıyız. Duam, Tanrı’ya kurban, övgü ve tapınmayı Tanrı Sözü’ne sade ve tümüyle bağlılık yerine eğlenceyle getirmeye çalışanlardan olmamamızdır.

Hayatımın kralı kim? Ben hayatımın Amelek’ini yok ettim mi? Mesih hayatımın Kralı mı? Hayatlarımızdaki iğrenç şeyleri yok etmemiz ve dünyanın sunduğu çekiciliklerle dikkatimizi dağıtmamız ümidiyle.

Dünya en kötü durumunda olduğunda, Hristiyanlar en iyi durumlarında olmalıdır.