fbpx

Resim: Dan Kiefer

Noel dediğimiz gün İsa Mesih’in doğumunu ve yeryüzüne gelişini anıp kutladığımız gündür. Genellikle kiliselerinde 25 Aralık’ta kutlanır. Kutsal Kitap’a baktığımızda Tanrı’nın dört önemli mesaj verdiğini görüyoruz. 

Öncelikle doğan kişi bir kurtarıcıdır, sıradan bir insan değildir. “Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” (Matta 1:21). İsa Mesih çarmıh üzerindeki ölümüyle günahları üzerine alan kurban kuzusudur. Ve bu kurtarıcı dünyasal güçlere değil, ruhsal güçlere, özellikle de günah ve ölüme karşı bir zafer kazanacaktır. 

İkinci mesaj ise ‘Tanrı Aramızda’dır. Evet, Tanrı her yerdedir ama aynı zamanda Tanrı İsa Mesih aracılığıyla insan bedeni almış ve aramızda yaşamıştır. Yeşaya Peygamber işte bunu bildirdi: “Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.” İmmanuel, Tanrı bizimle demektir” (Matta 1:22-23). Tanrı’nın aramızda olması aynı zamanda Tanrı’nın karakteri ile ilgili çok önemli bilgiler içermektedir. Tanrı insanla ilgilenir ve Tanrı alçakgönüllü bir Tanrıdır. İnsanlar arasına gelip hayvanların yemek yediği bir yeri kendine beşik yapabilir. Bu asla O’nun yüceliğine zarar vermez, aksine sandığımızdan ne kadar yüce olduğunu kanıtlar. 

İsa Mesih’in doğumu sevindirici bir haberdir. İncil sözcüğü sevindirici haber demektir. İsa Mesih’in Kendisi ‘İncil’dir, İncil bir kitaptan ibaret değildir. Çobanlara görünen Melek şöyle söylemişti: “Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.” (Luka 2:11-12)

Dördüncü olarak, İsa Mesih’in doğumu esenlik getirmektedir. Esenlik, yani huzur ve barış. Tanrı ile aramızda olan günah engelinden dolayı insan hayatı tam bir kargaşa ve amaçsızlığa teslim edilmiştir. İşte Rab’bin doğumu Tanrı ile barış ve esenliktir. “En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun!” (Luka 2:14). 

Biz Hıristiyanlar Noel’de İsa Mesih’in doğuşunu ve yeryüzüne inişini kutlarız. Rab, 2022’de ülkemize, ailemize ve tüm dünyaya esenlik, sevinç ve bol bereket versin!